AW Risicojeugd | project 73700095005
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awrj.nl en lees de publiekssamenvatting

Kleinschalige voorzieningen: transitie van de justitiële jeugdzorg naar de gemeenten

Wat is het?

Sinds 2020 worden 5 kleinschalige voorzieningen (KV’s) gestart voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. In een KV verblijven jongeren in of vlakbij hun eigen woonplaats (lokaal), met zorg en beveiliging op maat. Tijdens het verblijf in de KV wordt wat goed gaat in het leven van de jongeren (bijvoorbeeld school) gecontinueerd. Jongeren en ouders zijn actief betrokken bij het eigen plan van aanpak. Van 2016 tot en met 2019 heeft de AWRJ in 3 proeftuinen een schat aan kennis opgehaald over de werkzame elementen, randvoorwaarden en uitdagingen van een KV. Op basis van deze kennis heeft de werkplaats leersessies georganiseerd, samen met gemeenten, lokale ketenpartners, jongeren/ouders en het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Wat levert het op?

Het doel van de leersessies uit het project is om kennis uit te wisselen tussen alle deelnemers en deze te gebruiken om de nieuwe KV’s vorm te geven. Elke leersessie richt zich op een ander onderwerp. In de leersessies werken de nieuwe KV’s aan hun eigen plan van aanpak. Zo worden de kennis en ervaringen die al zijn opgedaan optimaal gebruikt.

Voor wie is het?

Gemeenten, lokale ketenpartners en jongeren/ouders die een nieuwe KV gaan vormgeven.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Fleur Souverein
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan