AW Samen | Project 737300003 
Meer weten over deze werkplaats? Lees hier de publiekssamenvatting

Samen-Werken, Samen-Leren

Wat is het?

‘Samen Werken, Samen Leren’ is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector. In dit innovatieve samenwerkingsverband leren de deelnemers met en van elkaar om zo de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren. De Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Cardea Jeugdzorg en JGT/Kwadraad, Curium, het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en JES Rijnland namen hieraan deel.

Wat levert het op?

In totaal zijn 8 leernetwerken gestart, waar stagiairs Sociaal Werk van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool, hun begeleiders vanuit de jeugdzorgorganisaties, de begeleidende docenten, cliënten en onderzoekers samenkomen. Dat doen zij rond de thema’s multiproblematiek en kindermishandeling, maar ze spreken ook over het thema werkplezier. Daarnaast is een overkoepelend leernetwerk gestart waar gezamenlijke bijeenkomsten zijn georganiseerd voor de deelnemers van de verschillende leernetwerken. Door samen te leren en te werken, sluiten studie en praktijk beter op elkaar aan. De vorming van het leernetwerk is onderzocht door een actieonderzoeker. Dit heeft een handreiking voor het opstarten van een leernetwerk opgeleverd. Het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren heeft vanaf september 2020 een vaste plaats gekregen in het curriculum van het afstudeerprofiel jeugd van de bachelor-opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Meer informatie over het leernetwerk is hier te vinden.

Voor wie is het?

Hbo-opleidingen in het sociaal domein, regionale werkplaatsen, lectoren, jeugdzorgorganisaties, en ook voor docenten, studenten, professionals en cliënten in de jeugdzorg.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Renske de Boer
[email protected]

Lees ook het interview met Renske de Boer  uit de eindpublicatie van de AW SAMEN.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan