AWJ Inside-Out | Project 737300001
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.insideout.nl en lees de publiekssamenvatting

Leernetwerk: samenwerken aan ambulante (gezins)hulp

Wat is het?

In de regio Nijmegen is de Leergemeenschap Samen Werken aan Ambulante Gezinshulp ontwikkeld. In de leergemeenschap komen jeugd- en gezinswerkers, docenten, hbo-studenten, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen leren zij leren over het thema samenwerkingsrelaties met jeugdigen en gezinnen, en over samenwerking tussen professionals onderling.

Wat levert het op?

De beschikbare kennis over het samenwerken is via uiteenlopende opdrachten en activiteiten in de leergemeenschap verspreid en opgenomen in opleidingen en trainingen. Zo is de post-hbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) grondig herzien op basis van de nieuwste kennis. En zijn er filmpjes voor het bachelor-onderwijs gemaakt waarin dilemma’s in de samenwerking nagespeeld worden door acteurs.  Daarnaast is er een ‘Leerlijn betekenisvol samenwerken’ voor aankomende professionals in het sociaal domein ontwikkeld. Deelnemers van de leergemeenschap zijn zich bewuster geworden van het belang van een goede samenwerking en van de complexiteit van het proces om deze samenwerking te realiseren. De ontwikkeling van de leergemeenschap zelf bleek een dynamisch samenwerkingsproces. Hierover is een procesevaluatie geschreven. Succesfactoren in de Leergemeenschap Samenwerken aan Ambulante Gezinshulp zijn een gedeelde ambitie en aandacht voor elkaars belangen en context. Een aandachtspunt is terugkerende reflectie op deze gezamenlijke ambitie en op de visie en strategie waarmee die ambitie gerealiseerd kan worden.

Voor wie is het?

Docenten, studenten, praktijkprofessionals, praktijkonderzoekers en voor personen die een Leergemeenschap willen vormgeven en professionals in de ambulante jeugdhulpverlening. Plus de opleidingen (studenten en docenten) sociaal werk (jeugd) en pedagogiek, en de post-hbo-opleiding IAG (HAN, Stenden en Saxion).

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Joris van Veen (projectleider)
[email protected]

Eva Onstenk (onderzoeker)
[email protected]
Website van Samenwerken aan ambulante gezinshulp. 

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan