KeTJA | Project 737200002
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.neja.nl/ketjaa en lees de publiekssamenvatting

Het lerende systeem van het OKT

Wat is het?

Het ondersteunen van het lerende systeem van de ouder- en kindteams (OKT) in Amsterdam; casuïstiekbespreking als vorm van teamleren en het inrichten van methodische werkbegeleiding (supervisie) op de uitvoering van kind- en oudertrainingen.

Wat levert het op?

De ontwikkelde Handreiking casuïstiekbespreking biedt concrete tools voor het verdiepen van leren in casuïstiekbesprekingen. Denk hierbij aan noodzakelijke randvoorwaarden als voorbereiding, criteria voor casussen en organisatie en doelgerichtheid in het leren (leren van de casus, leren als organisatie, leren over het team). De tools gaan ook over verdiepende reflecties en leerthema’s (onder andere het werken met petten, veiligheidskwesties en diversiteit), het leren van alle betrokkenen (cliëntperspectief, benutten expertise in het team) en het gebruikmaken van speciale reflectie- en overleginstrumenten. Een overkoepelend inzicht uit het project is dat het realiseren van een duurzame kwaliteitsverbetering van de casuïstiekbesprekingen meer vraagt dan het overdragen van kennis en het aanreiken van instrumenten. Een casuïstiekgroep zal met elkaar een ontwikkelproces moeten doorlopen, waarbij ondersteuning door werkbegeleiders wenselijk is. Het project heeft ook een advies opgeleverd over het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en de uitvoering van kind- en oudertrainingen binnen het OKT (zoals Je bibbers de baas, Competentietraining, Rots & water en Triple P) en wat dit vraagt van organisaties.

Voor wie is het?

De handreiking casuïstiekbespreking is bedoeld voor praktijkprofessionals, leidinggevenden en bestuurders van jeugdhulporganisaties. Voor management en directie van organisaties die met OKT werken is er een beleidsadviesrapportage.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Roel van Goor
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan