ST-RAW | Project 737200006
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

De grens van eigen kracht

Wat is het?

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Het project brengt in beeld wat de kenmerken zijn van deze moeilijkste groep cliënten. Ook laat het zien hoe je bij deze doelgroep toch effectief aan eigen kracht kunt werken.

Wat levert het op?

Dossieronderzoek naar problematiek bij gezinnen in de jeugdbescherming laat zien dat er verschillende groepen te onderscheiden zijn. De resultaten zijn gepubliceerd in dit wetenschappelijke artikel. In het jaarboek van ST-RAW is ook aandacht besteed aan de resultaten in het artikel ‘Het belang van veiligheidsfactoren’ (p. 76) . Bij gezinnen met multiproblematiek en sociaaleconomische problemen blijken er weinig beschermende factoren aanwezig. Dit maakt deze gezinnen kwetsbaarder. Door te leren van en met moeders uit Rotterdam-Zuid zijn tips verzameld voor het verbeteren van de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Deze werkvorm heeft waardevolle ervaringskennis en professionele kennis opgeleverd over een soepele en effectieve samenwerking tussen ouders en hulpverleners in de (gedwongen) jeugdhulpverlening. De praktijkkennis is gevat in concrete tips.

Voor wie is het?

De resultaten zijn van belang voor wetenschap en beleid om beter te begrijpen hoe de doelgroep van de jeugdbescherming er uit ziet. De resultaten zijn ook van belang voor de praktijk en cliënten, om samen na te denken over betere zorg op maat met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Birgit Rijbroek
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan