AW Risicojeugd | Project 737200004
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awrj.nl en lees de publiekssamenvatting

Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit

Wat is het?

In het project ‘Gezinsaanpak preventie Jeugdcriminaliteit’ zou samen met zorgorganisaties, professionals en de deelnemende gezinnen een community based outreachende aanpak voor multiprobleemgezinnen worden ontwikkeld. Daarbij was het doel om na te gaan wat er voor nodig is om met deze gezinnen in contact te komen. En vervolgens een samenwerking met hen tot stand te brengen, zodat de ondersteuning die gezinnen krijgen afgestemd is op hun wensen en behoeften.

Wat levert het op?

Dit project heeft bijgedragen aan de kennis over voorwaarden voor integraal samenwerken binnen de jeugdzorg. Hoewel alle betrokkenen (gemeente, zorgorganisaties, professionals en gezinnen) overtuigd waren van het nut en de noodzaak van het project, is het door verschillende factoren niet gelukt om de gezinsaanpak duurzaam vorm te geven. Dit project heeft uiteindelijk een (vertrouwelijk) eindrapport opgeleverd over factoren die ertoe leiden dat integrale samenwerking mislukt. Het is geschreven op basis van 2 praktijkcasussen. Het onderzoek geeft gemeenten en praktijkorganisaties waardevolle inzicht in wat juist niet werkt en welke aanbevelingen voor toekomstige integrale samenwerkingsprocessen daaruit voortvloeien. Op basis van het project concluderen de onderzoekers dat er voor een goede samenwerking – naast de monitoring van de praktische processen – ook aandacht moet zijn voor interpersoonlijke factoren. Bij multi-institutioneel en multidisciplinair samenwerken past een meer holistische manier van denken, waarbij geïnvesteerd wordt in relaties en onderlinge verbinding en de intentie van alle betrokkenen om zich hieraan te committeren.

Voor wie is het?

Deze resultaten zijn van belang voor een ieder die (op wat voor niveau dan ook) betrokken is bij samenwerking in de jeugdzorg.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Natasja Hornby
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan