AW Risicojeugd | project 737200019
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awrj.nl en lees de publiekssamenvatting

Leer mij kennen! Maatschappelijke participatie van risicojongeren met psychische problemen door lokaal integraal werken in het sociaal domein – regio Flevoland

Wat is het?

Dit project wilde een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een regionale aanpak gericht op een succesvolle terugkeer van jongeren in de maatschappij na verblijf in een residentiële jeugdzorginstelling. Daarvoor is gedurende anderhalf jaar nauw samengewerkt met jongeren tijdens en na de uitstroom uit een (forensische) residentiële instelling. Met hen is in kaart gebracht wat zij als helpend en belemmerend hebben ervaren bij het vormgeven van hun leven na het verblijf in de instelling. Hierbij was het perspectief van de jongeren leidend.

Wat levert het op?

Het project heeft geresulteerd in een beeld van hoe jongeren het proces en hun leven buiten de instelling beleven en op welke wijze ze daar vorm aan proberen te geven. Dit jongerenperspectief draagt bij aan de kennis over de doelgroep en hun kwetsbare situatie. Het is daarnaast belangrijk voor de ontwikkeling van een integrale aanpak waarin een succesvolle terugkeer vorm kan krijgen. Samen met de jongeren is de app B-Ready! ontwikkeld, die jongeren praktische handvatten en ondersteuning biedt tijdens en na de uitstroom uit een residentiële instelling. Daarnaast heeft de app een chatfunctie die bemenst wordt door ervaringsdeskundigen, zodat jongeren laagdrempelig advies of ondersteuning ontvangen. Samen met een aantal jongeren wordt een film gemaakt, waarin zij vertellen ‘hoe het nou echt is’ als je uitstroomt uit een instelling. Ook delen ze tips voor andere jongeren die op het punt staan uit te stromen. De projectgroep werkt daarnaast aan een workshop voor (toekomstige) professionals, waarin zij leren hoe ze beter kunnen inspelen op de behoeften, wensen en vragen van uitstromende jongeren.

Voor wie is het?

Jongeren die in een residentiële jeugdzorginstelling verblijven, en (toekomstige) professionals die hen (bij terugkeer in de samenleving) begeleiden.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Natasja Hornby
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan