KeTJA | Project 73720.0014
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.neja.nl/ketjaa en lees de publiekssamenvatting

Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams

Wat is het?

In Amsterdam stond deskundigheidsbevordering van medewerkers van de ouder- en kindteams (OKT) centraal, waarbij nauw is aangesloten op het concept van onderling leren. In Twente is een Kennisteam diversiteit opgericht en hebben deelnemers van elkaar geleerd in duo-casuïstiek. In Noord-Brabant kwam diversiteitgevoelig werken op de agenda door onder andere gezamenlijke ontbijtsessies voor professionals en studenten. Ook is werk gemaakt van de inbedding van kennis over diversiteitsgevoelig werken in het hoger onderwijs.

Wat levert het op?

Dit project geeft antwoord op de vraag hoe de lokale basisondersteuning in de provincie Groningen is vormgegeven, en welke ontwikkelingen hierin zichtbaar zijn. 4 gemeentelijke teams zijn ondersteund in hun ontwikkeling met behulp van actieonderzoek. De volgende factoren blijken de kwaliteit van (samen)werken in de lokale basisondersteuning te beïnvloeden: taak- en rolverdeling, teamgevoel, het vaststellen en uitwerken van een gedragen missie en visie, helder onderscheid tussen casusregie en procesregie en het benutten van individuele en teamkwaliteiten. Zie ook de publicatie De moeizame weg van de transformatie. Om na te gaan hoe de gemeentelijke teams aansluiten bij de doelen van de Jeugdwet en de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model, heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd (ZBJ) ontwikkeld. De ZBJ is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans.

Voor wie is het?

Praktijkprofessionals (bijvoorbeeld van wijkteams, in het CJG en in de jeugdgezondheidszorg), gemeenten en opleiders die zich in hun werk richten op de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen met diverse culturele achtergronden.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Marjolijn Distelbrink
[email protected]

Kennisvoucher: Ondersteuning en advies bij diversiteitsgevoelig werken

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan