ST-RAW | Project 737200006
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

Reflectieve professional

Wat is het?

Doel van dit project is het optimaliseren van reflectieve vaardigheden en het vergroten van de kennis van huidige en toekomstige professionals in het Rotterdamse jeugddomein.

Wat levert het op?

Door het project zijn professionals beter toegerust met de kennis en vaardigenheden die het nieuwe jeugdstelsel van hen vraagt. Er zijn producten/interventies ontwikkeld die jeugdprofessionals in hun professionele ontwikkeling ondersteunen, zoals de serious game A.L.I.B.I. (een schooltransitieprogramma voor kinderen met autismespectrumproblemen), interactieve onderwijsmaterialen met aandacht voor diversiteit, een risicomodel voor veerkrachtbevorderende factoren bij jongeren en een community of practice over zelfregie.

Voor wie is het?

Docenten, leerkrachten, ouders, sociaal werkers, orthopedagogen, gezinspedagogen, ontwikkelingspsychologen, schoolpsychologen, kinderen en jeugdigen die psychisch kwetsbaar zijn. En studenten op hbo- en wo-niveau (professionals in opleiding).

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Marleen Goumans
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan