ST-RAW | project 737200013 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

LOL in cultuursensitief werken

Wat is het?

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de training LOL (Live Online Leren) ontwikkeld. De training helpt professionals die werken in de wijk, in wijkteams en in het onderwijs beter omgaan met culturele verschillen en het herkennen van psychische problematiek bij migrantenjeugd en problemen bij migrantenjongeren met een licht verstandelijke beperking.

Wat levert het op?

Via de LOL-training worden professionals zich meer bewust van de eigen normen en waarden (waaronder ook de eigen stereotiepe beelden) ten opzichte van andere culturen, en het belang van een open houding naar anderen. De training is geëvalueerd en de meeste deelnemers zijn heel tevreden over wat ze leren, hoe ze leren en over de kennis en kunde van de trainers.

Voor wie is het?

De training is bedoeld voor professionals die werken in de wijk, in wijkteams en in het onderwijs.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Drs. K.L.R. Logghe
[email protected]

Alle trainingen worden aangeboden via www.study2go.nl.

Bekijk ook:
Voucher: LOL-training: Cultuursensitieve kennis voor professionals
Voucher: LOL-training: Zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan