ST-RAW | Project 737200021 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

KOPLOPERS: participatie van jongeren met psychische problemen

Wat is het?

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project KOPLOPERS is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk. De kern van het project is een ervaringsdeskundig Jongerenteam. Het team gaat in gesprek met professionals en peers over wederzijdse vooroordelen en stigma’s.

Wat levert het op?

De uitwisseling tussen het Jongerenteam, professionals en peers maakt psychische kwetsbaarheid bespreekbaar en resulteert in (afspraken over) innovatieve, inspirerende acties die de jongeren en/of de professionals ondernemen om participatie te bevorderen. De resultaten van KOPLOPERS zijn allereerst een innovatieve landelijk overdraagbare strategie om participatie van jongeren met psychische problemen te bevorderen (beschreven in Koplopers: Lessons learned). Daarnaast is er een publicatie gemaakt over ervaren belemmeringen en good practices van maatschappelijke participatie (beschreven in Koplopers: Factoren in participatie). Als derde is er een aantrekkelijk Digitaal Magazine dat een kleurrijke inkijk biedt in het hart van KOPLOPERS: psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken.

Voor wie is het?

Voor jongeren, zorgverleners, docenten, beleidsmakers, beroeps- en brancheorganisaties, bestuurders.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Frans Spierings
[email protected]
www.hr.nl/koplopers

Bekijk ook de Voucher: Workshop KOPLOPERS: Niets voor ons of over ons, zonder ons en het filmpje dat ZonMw over dit project maakte.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan