ST-RAW | Project 737300004 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

Regionaal Leernetwerk Jeugd Rotterdam

Wat is het?

Het doel van het Regionaal Leernetwerk Jeugd Rotterdam was om kennisdeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk in het jeugddomein te faciliteren en te waarborgen. Ervaringen die zijn opgedaan tijdens het project hebben geleid tot een bundeling van voorwaarden en condities voor samen leren en innoveren.

Wat levert het op?

In werkgroepen rondom 3 best practices Mijn Pad, Ouders in Actie en Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis werkten onderzoekers, ervaringsdeskundigen, docenten, studenten en professionals samen aan implementatie en verspreiding van kennis in het onderwijs en het jeugddomein. Op deze manier leerden alle betrokken partijen van en met elkaar. Naast de doorontwikkeling van de best practices zijn ook voorwaarden en condities voor duurzame kennisdeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk ontwikkeld en gebundeld.

Voor wie is het?

Ouders in Actie is bedoeld voor voor vaders, vrijwilligers, studenten/toekomstige professionals Social Work, huidige zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmedewerkers en onderzoekers. Mijn Pad is er voor jongeren, ouders, jeugdhulpverleners, docenten, beleidsmedewerkers, onderzoekers en studenten. De Blauwdruk is voor  geboortezorgprofessionals (verloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen, kinderartsen), jeugdprofessionals, docenten Verloskunde, docenten Social Work, studenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Hanneke Torij
[email protected]
Eva Wingelaar-Lomans
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan