ST-RAW | Project 73700095002 
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.st-raw.nl en lees de publiekssamenvatting

Meer ruimte maken voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready.

Wat is het?

In dit project gaan ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx (Experienced Experts) een nieuwe werkvorm en training ontwikkelen voor Mijn Pad. Hiermee willen zij de persoonlijke ontwikkeling van nieuwe ExpEx’s stimuleren en hen een doorgroeiperspectief bieden. Ook zet het project een volgende stap in de doorontwikkeling van de app B-Ready!. Dat gebeurt samen met jongeren die uitstromen uit een residentiële instelling, professionals die hen daarbij begeleiden en met ExpEx’s.

Wat levert het op?

Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. Met participatief onderzoek zijn eerder de gespreksmethode Mijn Pad en de app B-Ready! ontwikkeld. Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie-ontwikkeling van jongeren, zodat zij kunnen participeren op een manier die bij hen past. De app B-Ready! geeft jongeren praktische handvatten en ondersteuning tijdens en na uitstroom uit een residentiële instelling.

Voor wie is het?

Mijn Pad is er voor jongeren en hun ouders, ervaringsdeskundige jongeren, jeugdhulpverleners, studenten, docenten. B-Ready! Is bedoeld voor jongeren die in een residentiële jeugdzorginstelling verblijven en gaan uitstromen, en (toekomstige) professionals die hen (bij terugkeer in de samenleving) begeleiden.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Inge Bramsen
[email protected]

Website over Mijn Pad & B-Ready
Bekijk ook de Voucher: Tool en training: Ontdek Mijn Pad

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan