AWJ Twente | Project 737200003
Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de website www.awjtwente.nl en lees de publiekssamenvatting

Versterking van zorg voor kinderen in armoede

Wat is het?

Professionals ontwikkelden samen met ouders in een armoedesituatie de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Vervolgens is onderzocht wat de effecten zijn van de interventie op de gezondheid en het welzijn van ouders en kinderen.

Wat levert het op?

Dit programma wil de positieve gezondheid van kinderen (4-12 jaar) die in armoede opgroeien verbeteren. Ouders volgen 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur. De bijeenkomsten zijn opgezet aan de hand van de pijlers van positieve gezondheid: mijn lichaam, dagelijks leven, mijn gevoelens en gedachten, nu en later, lekker in je vel en meedoen. De effectstudie laat kleine veranderingen zien bij ouders, en wel op gedragscontrole, sociaal welbevinden en empowerment. De gezondheid van ouders die de interventie niet volgden ging achteruit; bij deelnemers bleef deze gelijk. Bij de kinderen zijn geen effecten gevonden. Toch is het een kansrijk programma waar deelnemende ouders baat bij lijken te hebben. Zij vonden het prettig om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en professional gaf versterking van elkaars competenties en zorgde voor een betere aansluiting van de interventie bij de deelnemers. Lees hier meer over de opbrengsten. De interventie is aangemeld bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi.

Voor wie is het?

Beleidsmedewerkers van gemeenten, gezinnen die in armoede leven, en sociaal werkers en zorgverleners.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Margriet Braun
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan