Meer projecten | Project 737300007

De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd

Wat is het?

Duurzame uitwisseling tussen opleiding en praktijk met het oog op het veranderende werk in de jeugdsector. Daarvoor werken hogescholen en praktijkorganisaties samen in 5 regionale leernetwerken jeugd. Dit project onderzoekt de vorming en meerwaarde van deze netwerken.

Wat levert het op?

Dot project zet allereerst in op het bevorderen van het proces van opzetten, uitvoeren en borgen van de 5 leernetwerken. Dat gebeurt door voort te bouwen op kennis en ervaring uit andere leernetwerken. Daarnaast bouwt het project aan kennis over bevorderende en belemmerende factoren voor het proces om tot een leernetwerk te komen. Ten slotte is het de bedoeling de inhoudelijke meerwaarde van de leernetwerken zichtbaar te maken. Het onderzoek loopt nog, maar de voorlopige resultaten zijn positief. Netwerkdeelnemers zeggen dat de georganiseerde activiteiten en interacties tussen samenwerkende partners direct meerwaarde hebben. Zo ontstaat er bijvoorbeeld betere afstemming over stageopdrachten, waardoor deze beter aansluiten bij de praktijk van de organisaties. Zie ook dit artikel.

Voor wie is het?

Voor projectleiders en facilitators van leernetwerken en overige geïnteresseerden die handvatten zoeken om zelf een leernetwerk op te zetten. (Beoogde) deelnemers van een leernetwerk kunnen met het raamwerk over waardecreatie inzicht krijgen in de potentiële opbrengsten door hun deelname.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Dr. Chris Wallner, Lector, Hogeschool Leiden
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan