Meer projecten | Project 737200016 

Grip op Gedrag: wat verbetert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare groep van normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblematiek?

Wat is het?

Dit project had als doel om via verschillende onderzoeksmethoden informatie te verzamelen over belemmerende en faciliterende factoren voor het functioneren en de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en gedragsproblemen. Er is informatie verzameld bij mensen met ASS, hun naasten, hulpverleners en professionals uit onderwijs, belangenbehartiging en beleid.

Wat levert het op?

Het onderzoek maakt duidelijk dat gedragsproblemen bij normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis samenhangt met een complex aan interne en externe factoren. Aanbevolen wordt dan ook om op deze combinatie van interne en externe factoren aan te grijpen, om over- en onderprikkeling te managen, daarmee gedragsproblemen te verminderen en zo participatie te bevorderen. Dit vergt een duurzame, multisectorale aanpak met inzet op zowel micro- (individu), meso- (gezin/school), exo- (zorg/werk) als macro- (cultuur-maatschappelijk) niveau. Lees meer over de resultaten in deze factsheet of bekijk deze animatie of dit filmpje (AutismeTV).

Voor wie is het?

Mensen met een autismespectrumstoornis en/of gedragsproblemen en hun naasten (ouders, familieleden, vrienden, partners), zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en beleidsmakers.

Waar kun je meer informatie inwinnen?

Kirstin Greaves-Lord
[email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan