Over de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Lees verder ↓

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg het dichtst bij kinderen en hun opvoeders organiseren, sterker inzetten op preventie en op het versterken van de eigen kracht en het netwerk van gezinnen. De 12 academische werkplaatsen ondersteunen deze transformatie regionaal.

De twaalf Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Wat levert ’t op?
De werkplaatsen leveren kennis op die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie. Deze kennis wordt ook geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld. De nadruk ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis. Bij de werkplaatsen zijn ruim zestig gemeenten actief als partner betrokken.

ZonMw-programma
Het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd financiert de 12 academische werkplaatsen en stimuleert de onderlinge verbinding. Om te zorgen dat de kennis die in de regio’s is opgebouwd ook elders in het land gebruikt wordt, is ZonMw gestart met het communicatietraject Kennis voor Transformatie Jeugd.

Lees verder ↓

Brochure over het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Download brochure ↓

Bekijk hieronder het filmpje
over de Academische Werkplaatsen
Transformatie Jeugd

Brochure over de plannen en contactgegevens van de 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Download brochure ↓

Brochure over participatie van ouders en jongeren in academische werkplaatsen

Download brochure ↓

Vicky Verschoor, programma-coördinator Jeugd ZonMw:

‘De transformatie van het jeugdstelsel is een forse klus voor zowel gemeenten als professionals. Wij willen met de academische werkplaatsen eraan bijdragen dat mensen uit de praktijk, het beleid, het onderzoek en het onderwijs gaan samenwerken. Dat alles met één einddoel: dat de kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, beter ondersteund gaan worden.’

Over Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Alle werkplaatsen op een rij

Jeugd bij ZonMw

Over ZonMw

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan