Op 14 september 2017 organiseerde de Academische Werkplaats Samen op School een roadshow langs drie scholen waar intensief wordt samengewerkt met de jeugdhulp. Deze brochure doet verslag van de dag en geeft achtergrondinformatie over de academische werkplaats en de verschillende onderzoeksprojecten.

Gemeenten, professionals en instellingen staan samen met jongeren en opvoeders voor de opgave een cultuuromslag te realiseren binnen het jeugdveld. Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ’s) vormen een partner waar gemeenten terecht kunnen voor ondersteuning van hun jeugdbeleid. Zo ook de Academische Werkplaats Samen op School, actief in de regio’s IJsselland en Flevoland. Er zijn in totaal 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, geïnitieerd en gefinancierd door het ZonMw-programma AWTJ.

Regelmatig organiseren de academische werkplaatsen bijeenkomsten, waarin regionale partners en gemeenten kennis uitwisselen en ideeën opdoen. ZonMw doet daar verslag van, zoals in deze brochure, om de kennis breder te verspreiden. In het voorjaar van 2017 kwam een brochure uit over het werk van de Academische Werkplaats Jeugd Twente.

Bekijk de brochure Kwetsbare Kinderen, met achtergronden bij en verslag van het symposium dat de Academische Werkplaats Twente organiseerde op 9 maart 2017.

Download brochure ↓

Over de Academische
Werkplaats
Samen op School

Onderzoek naar
samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp

De Roadshow

De Academische
Werkplaatsen
Transformatie Jeugd

Meer info

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan