PROJECTLEIDER AWK AAN HET WOORD:

Samen door één bril kijken

Lees verder ↓

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) heeft volgens projectleider Janet van Bavel een blijvende positieve invloed op de regionale infrastructuur. ‘Voorheen werkte elke organisatie vanuit zijn eigen perspectief. Nu kijken we samen door één bril.’

‘We weten elkaar te vinden, we leren van elkaar en we werken intensief samen’, vervolgt Van Bavel. ‘In plaats van een lineaire keten staan we nu als het ware als een web om gezin en kind heen. Daarmee is onze aanpak veel effectiever en dat komt uiteindelijk ten goede aan de kinderen waar het allemaal om draait.’

Interdisciplinair werken
Van Bavel is met name blij met de totstandkoming van het Multidisciplinair Centrum voor de aanpak Kindermishandeling (MDCK). Hier werken gespecialiseerde teams van professionals uit de medische zorg, de jeugd- en volwassenenzorg en de justitiële sector samen aan de aanpak bij kindermishandeling na een acute of ernstige melding. Maar ook met het onderzoek en de samenwerking met de universiteit is ze heel tevreden.

Uit de knel
‘Neem een programma als Kinderen uit de Knel, voor situaties waarin kinderen de dupe dreigen te worden van een vechtscheiding. Dankzij de AWK hebben we daar wetenschappelijk onderzoek naar kunnen doen met hele mooie resultaten,’ zegt Van Bavel. Juist die nieuwe methodieken in combinatie met wetenschappelijke onderbouwing maakt dat het programma niet alleen in de regio wordt uitgevoerd, maar ook elders in het land navolging krijgt.

Training
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het – door het AWK opgerichte – LOCK, het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling. Bij het LOCK kunnen professionals uit het hele land training volgen in bijvoorbeeld multidisciplinair werken of werken met een methodiek als Kinderen uit de Knel.

Lees verder ↓

‘We hebben als het ware een web om het kind heen gebouwd’

Leren praten met kinderen

Het LOCK geeft onder andere trainingen over ‘praten met kinderen’. Van Bavel: ’Ook voor professionals is mishandeling een lastig onderwerp om met kinderen over te praten. Wij leren ze hoe je dat doet.’

‘De AWK heeft een blijvende invloed gehad op de infrastructuur’

Onderzoek
In de toekomst wil Van Bavel graag doorgaan op de ingeslagen weg. Wat het interdisciplinair werken betreft, is ze vol vertrouwen dat dat wel lukt. ‘Maar we willen ook onderzoek kunnen blijven doen, om ons werk wetenschappelijk te toetsen. Daar financiële middelen voor vinden is nog een hele uitdaging.’

Waarschuwing
Volgens Van Bavel wordt de klok niet meer teruggedraaid. ‘De AWK heeft een blijvende invloed gehad op de infrastructuur. Hier gaan we nog heel lang van profiteren.’ Wel waarschuwt Van Bavel voor het risico van versnippering nu elke gemeente en elk domein als gevolg van de transformatie eigen initiatieven ontplooit.

Samenwerkingsverband

De Vrije Universiteit Amsterdam en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp zijn kernpartners in de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Samen met jeugdzorg-, gezondheidszorg- en justitiële instellingen (Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming) én met de gemeenten in Zuid Kennemerland zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan om versnelling en verbetering in de aanpak na kindermishandeling te bereiken.

PRACHTPROJECT

Snelle hulp bij kindermishandeling

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘Van stoptrein naar sneltrein…..’

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

BewarenBewaren

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan