Samenwerken om verder te komen: zo doe je dat

Samenwerken met gelijkwaardige partners

Samenwerken levert meerwaarde op, maar is niet altijd gemakkelijk. Bovendien leidt goed samenwerken niet automatisch tot innovatieve jeugdhulp. Hoe zorg je dat samen leren en verbeteren werkelijk bijdraagt aan transformatie? Lees hier de adviezen vanuit de ervaring van verschillende werkplaatsen over wat nodig is, wat werkt en wat het oplevert.

Dit is nodig

Dit is nodig

‘Het samenwerken vanuit alle verschillende perspectieven geeft veel energie en inspiratie. Er ontstaat meer begrip en er wordt door iedereen geleerd’

Wilma Jansen
Coördinator ST-RAW

Samenwerken is samen werken!

Verbinding tussen kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners, opleiders, onderzoekers en beleidsmakers krijg je tot stand door aan concrete projecten te werken. Dan leren mensen elkaar kennen en leren ze van elkaar. Zorg voor een inhoudelijke ‘stip op de horizon’ en regel de samenwerking op verschillende niveaus: in de leefomgeving van jeugdigen en ouders, professioneel, bestuurlijk en beleidsmatig. Werk multidisciplinair, evalueer regelmatig de samenwerking en ga ervoor!

Weet dat elke fase z’n eigen uitdaging heeft

Tussen de ambitieuze start en het bestendigen van de werkplaats zitten altijd moeilijke momenten om samen te overwinnen. Besef steeds goed in welke fase de werkplaats verkeert, want zo ben je voorbereid op de daarbij behorende uitdagingen:

 • Na de start, in de uitbreidingsfase, is het belangrijk om de relatie op te bouwen tussen de deelnemers en voor iedereen zichtbaar te zijn.
 • Tijdens de consolidatiefase is regelmatig overleg en afstemmen nodig. Zoek hoe je samen een antwoord vindt op dilemma’s rond tijdsdruk, beslisbevoegdheid, en de vraag welke projecten onder de werkplaats passen.
 • In de gerichte focusfase is meer duidelijkheid ontstaan en kan de werkplaats flexibel meebewegen als er dingen veranderen. Ook zijn bestuurders en managers overtuigd van het nut, is iedereen die meedoet doordrongen van wat prioriteit heeft en is duidelijk welke positie de werkplaats heeft ten opzichte van andere initiatieven.
 • Vervolgens is het tijd om de continuïteit te waarborgen door samen uit te werken hoe je de werkplaats organiseert en financiert.

Kijk in elke fase waaraan je kunt werken, zodat het enthousiasme behouden blijft (of weer terugkeert als het misschien wat wegebt). Je kunt kijken of andere gespreksvormen je daarbij helpen, opnieuw bespreken met welk doel mensen eigenlijk zijn aangehaakt, onderzoeken met welke werkvormen je hobbels kunt overwinnen. In het rapport ‘Geef een impuls aan je academische werkplaats’ vind je uitleg over verschillende fasen, problemen die je met elkaar kunt tegenkomen en mogelijke manieren om ze op te lossen.

Investeer in gedrevenheid

Betrokken mensen zijn belangrijk – zo vorm je een team – en gedrevenheid is een succesfactor. Het klinkt heel simpel maar het is echt waar: hoe meer je investeert, hoe meer je eruit haalt. Communiceer daarover! Ander advies: begin gewoon. Aan de slag gaan is ook nodig om verbinding te voelen. Door focus op de inhoud en samen een gemeenschappelijk doel te verkennen, bevorder je dat mensen zin krijgen om mee te doen.

‘De samenwerking tussen verschillende partners is een spannend proces. Je moet elkaar leren kennen en elkaars taal leren spreken. De gezamenlijke leerervaring en kennis die dit uiteindelijk oplevert, is veel waard’

Foto van Marjolijn DistelbrinkMarjolijn Distelbrink
Coördinator KeTJA

Kies voor een inspirerende coördinator

Zorg voor een betrokken en inspirerende coördinator als spin in het web van een werkplaats. De coördinator heeft een essentiële rol als aanjager van ontmoeting. Hij of zij is in staat om partijen en mensen te verbinden en draagvlak te creëren.

Maak het mogelijk samen te leren

Maak als organisatie ruimte om te leren en experimenteren naast andere verplichtingen. Of maak je er sterk voor dat jouw organisatie innovatie aanjaagt. Zorg dat medewerkers elkaar open vragen dúrven stellen, stimuleer dat ze elkaar ontmoeten en zo mogelijk letterlijk bij elkaar over de vloer komen. Denk ook aan praktische oplossingen: sluit met overleg aan op toch al geplande vergaderingen, zorg dat wie niet fysiek kan komen, er online bij kan zijn. En investeer in de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Laat je niet verrassen door rompslomp

Administratieve rompslomp rond subsidieaanvragen, samenwerkingsovereenkomsten, kostenverantwoording, facturatie en rapportages. Veranderende politieke ideeën met gevolgen voor beleid en praktijk. Overwerkte professionals die het er niet bij kunnen hebben, waardoor reflectie al helemaal onder druk staat. Of jeugdigen en ouders die hun deelname toch lastig kunnen combineren met andere activiteiten. En hadden we het al over de privacywet gehad? Je gaat het allemaal tegenkomen. En overwinnen, als je samen het doel voor ogen houdt.

Dit werkt

Dit werkt

‘Samen leren, doen én lol hebben. Je leert elkaars belang kennen en over domeinen heen kijken. De verbinding inspireert om het anders en onderbouwd beter te doen’

Alona Labun
Coördinator AWTJ Friesland

1. Vorm een team
 • Zorg dat er genoeg verschillende partners (en dus perspectieven) in je werkplaats zijn vertegenwoordigd.
 • Investeer in afstemming en gezamenlijke besluitvorming.
 • Bevorder een actieve houding van alle partners. Dit is een taak van (het bestuur van) de betrokken organisatie zelf, van partners en de coördinator. Zorg dat alle deelnemers tijd hebben en ruimte voelen om te doen en delen wat belangrijk is.

 

2. Blijf communiceren
 • Houd elkaar op de hoogte: zorg voor communicatie, een website, een nieuwsbrief, (online) bijeenkomsten.
 • Help elkaar definiëren wat je precies bedoelt en voorkom spraakverwarring. Houd zeker ook de ervaringsdeskundigen binnenboord, door in gewone taal te spreken.
 • Wees transparant over je agenda, eigenbelang of concurrerende positie en zoek overeenkomstige doelen.
 • Praat, vergader en discussieer, maar wel over thema’s die nieuwe inzichten en verbinding opleveren. Ga steeds uit van de concrete behoeften en problemen van kinderen, jongeren en ouders.
 • Weet in welke fase je werkplaats zich bevindt en op welke manier je samen stappen zet. Lees over fasen, gespreksvormen en werkvormen in ‘Geef een impuls aan je academische werkplaats’.

 

3. Ga aan de slag
 • Zorg dat alle betrokkenen zich onderdeel voelen van de werkplaats
 • Stel de inhoud centraal en omarm de verschillende perspectieven van partners.
 • Doe! Probeer! Ga aan de slag! Daarmee komt samenwerking vanzelf van de grond.
 • Vind gedreven mensen. Hun enthousiasme is de motor van de werkplaats.
 • Geef de coördinator (of een kernteam) de rol van aanjager voor verbinding.
 • Evalueer regelmatig de inhoudelijke koers en resultaten van de werkplaats en praat met elkaar over het proces van onderlinge samenwerking.
 • Zorg dat partners en ervaringsdeskundigen laagdrempelig kunnen toetreden tot de werkplaats, ook tijdelijk.
 • Deel successen! Dat motiveert en schept vertrouwen in de toekomst met elkaar.
 • Deel juist ook resultaten met degenen voor wie het eindresultaat niet direct van nut lijkt te zijn. Je stimuleert elkaar zo om vanuit verschillende invalshoeken naar werk, vakmanschap, ervaringsdeskundigheid en oplossingen voor problemen te kijken.

 

Neem je verlies

Soms worden lopende onderzoeksvragen ingehaald door de actuele situatie en blijken minder relevant. Of past de opzet van je studie toch niet bij de werkelijkheid waarin je het onderzoek doet. Misschien zijn er zoveel personeelswisselingen binnen deelnemende organisaties, dat de continuïteit van een project in het gedrang komt. Of het lukt niet goed om kinderen, jongeren of ouders betrokken te houden. En wat ook wel gebeurt: het enthousiasme is groter dan de ruimte die mensen krijgen of hebben. Of bestuurders blijken enthousiaster dan de werkvloer. Accepteer dat de samenwerking wel eens stroef loopt, dat projecten soms stroperig van de grond komen of ‘mislukken’ en de energie af en toe inzakt. Sommige belemmeringen kun je niet zomaar wegnemen. Deal with it en kijk naar wat wél lukt.

Dit levert het op

Dit levert het op

‘In Samen op School benutten we kennis vanuit ervaring, theorie en beroepspraktijk. Het heeft ons geholpen écht bij elkaar in de keuken te kijken’.

Dorien Graas
Coördinator AWTJ Samen op school

Gezamenlijk leerproces

De werkplaats levert nieuwe producten en werkwijzen op die direct in de praktijk kunnen worden toegepast (zie ‘Opbrengsten uit de werkplaats). En het samen werken aan innovatie zorgt voor een stimulans om te leren in de jeugdsector. In een lerende omgeving ben je elkaars kritische vriend. Als je samen reflecteert, kom je tot nieuwe denkwijzen en ga je anders handelen. En je beseft dat je gezamenlijk eigenlijk continu leert en verbetert – en dat dit nodig is. Het leerproces zelf is daarmee een belangrijke opbrengst.

Een betere dialoog

Zelfs al ga je niet letterlijk bij elkaar op bezoek, je ontdekt hoe verrijkend het is om over de muren van je eigen wereld te kijken. Je leert aansluiten bij elkaars zienswijze, herdefinieert, verduidelijkt definities zodat je allemaal weet waarover je het écht hebt. Door met ervaringsdeskundigen samen te werken, blijf je tegelijkertijd ook met beide benen op de grond. Je leert elkaars invalshoek begrijpen en samen te kijken naar het gehele jeugdstelsel. Zo ontstaat een gemeenschappelijke taal en gedeeld perspectief, en daardoor een betere dialoog.

Draagvlak geeft je vleugels

Starten en ontwikkelen van projecten, partners en overige deelnemers werven, het gezamenlijk uitvoeren van een project; dat alles zorgt ervoor dat interventies werkelijk worden ingevoerd in organisaties of resultaten echt worden gebruikt. Het gaat allemaal gemakkelijker als je werkt met gelijkwaardige partners met vertrouwen in elkaar. En als je samen tot successen bent gekomen!

Samenwerken met leuke mensen

Een groep met deskundige, enthousiaste, inspirerende mensen die met humor en maximale inzet samenwerken aan een positief eindresultaat. Wie wil daar nou geen tijd voor maken?

Een vliegwiel voor nieuwe ideeën!

Werkplaatsen fungeren als vliegwiel voor samenwerking in de regio. Met alle betrokkenen ga je op weg naar aan betere ondersteuning en hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Doordat je elkaar hebt leren kennen, weet je wat je aan elkaar hebt en ontstaan als vanzelf nog meer gezamenlijke initiatieven en projecten. Organisaties van buitenaf weten je als werkplaats steeds beter te vinden voor andere opdrachten. Of om over de projecten uit het verleden te leren. Nieuwe vragen komen naar boven. Andere partners willen ook samenwerken. Ervaringsdeskundigen voelen zich echt gehoord en denken mee. Kortom: het bruist en inspireert!

Meer lezen?

Meer lezen over de waarde van de werkplaatsen en wat wel of niet werkt?

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan