DE RIETLANDEN

Gezamenlijke, maar gescheiden verantwoordelijkheid

Lees verder ↓

De tweede stop van de roadshow vond plaats in Lelystad, bij de brede middelbare school De Rietlanden. Volgens Rieks de Roo, teamleider bovenbouw voor havo en atheneum, is er de afgelopen jaren veel verbeterd in de samenwerking tussen school en hulpverleningsorganisaties: ‘We zitten steeds meer op 1 lijn!’

Het initiatief daarvoor lag eigenlijk bij de gemeente Lelystad die vanuit de ‘Lokale Educatieve Agenda’ ervoor zorgde dat onderwijs en hulpinstanties met elkaar in overleg gingen. Dat was ook wel nodig, zegt De Roo: ‘Als problemen van leerlingen voor ons te complex werden, vulden we een formulier in en werd de leerling verwezen naar een hulpverleningsorganisatie. Een paar maanden later kreeg je te horen dat het traject was afgerond en dat was het dan.’

Ondersteuning op school
Hoe anders gaat het nu. Op school zijn 2 hulpverleners gestationeerd die bepaalde leerlingen de nodige ondersteuning bieden. ‘Dat doen ze in overleg met het

onderwijsteam en met de ouders’, vertelt De Roo. ‘Dus er wordt ook gekeken hoe het met de leerling in de klas gaat en of de situatie echt verbetert.’

Wijkteams
Ook met wijkteams bestaan goede afspraken over samenwerking. De Roo: ‘We spreken 1 taal, iedereen weet wat waarmee bedoeld wordt. We hebben vaste contactpersonen en dat betekent dat de keuze voor een hulpinstantie niet afhangt van welke organisatie toevallig bekend is bij een bepaalde mentor.’

Lees verder ↓

‘Een paar maanden later kreeg je te horen dat het traject was afgerond en dat was het dan’

‘De keuze voor een hulpinstantie hangt niet meer af van welke organisatie toevallig bekend is bij een bepaalde mentor’

Handelingsgericht
Binnen de school zelf is het ‘handelingsgericht werken’ ingevoerd. Een gestructureerd proces waarin per klas en zo nodig per leerling gekeken wordt wat de stand van zaken is en wat er eventueel aan acties moet worden ondernomen. Was het voorheen vooral de mentor die daar verantwoordelijk voor was, nu is het een kwestie van het hele onderwijsteam dat gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt. De Roo: ‘Met zijn allen beantwoorden we de vraag: Wat heeft deze klas nodig om te kunnen leren?’

Constructief
Mocht het voor een leerling nodig zijn dat er extra ondersteuning komt, dan kunnen Intern Begeleiders of desgewenst hulpverleners worden ingeschakeld.

De Roo maakt wel een heel duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden. ‘Het is voor iedereen op school klip en klaar dat het onderwijsteam er primair is voor het onderwijs. Is er meer ondersteuning nodig dan is dat de expertise en de verantwoordelijkheid van de hulpverlening. Juist door duidelijk te zijn over wie wat doet, kun je op een hele constructieve manier samenwerken.’

Lees verder ↓

Simpel en basic

De nieuwe manier van werken is niet in 1 keer ingevoerd. Teamleider Rieks de Roo: ‘We zijn nu begonnen aan het derde jaar en inmiddels is de bovenbouw ook aan de beurt, maar we zijn begonnen met alle eerste klassen. Ook de leerkrachten hebben moeten wennen aan deze gestructureerde werkwijze. Zo was er angst voor al maar meer registratie, maar dat hebben we opgelost door in werkdocumenten simpel en basic verslag te doen van alleen conclusies en afspraken.’

Actief

De Rietlanden maakt onderdeel uit van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) waar meerdere scholen onder vallen. SVOL doet actief mee in de Academische Werkplaats Samen op School. In 2016 organiseerde zij een Community of Practice bijeenkomst waarbij allerlei mensen nadachten over mogelijkheden om de samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening te verbeteren.

Lees hier over de Community of Practice bijeenkomst

Naar website ↓

DAGVERSLAG:
De Roadshow

SBO DE BRUG:
‘Wie ben ik als ouder?’

DE RIETLANDEN:
Gezamenlijke, maar
gescheiden verantwoordelijkheid

DE WATERTUIN:
‘Je ziet de kinderen blijer worden’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan