Zorgpaden
in de JGZ:
kan dat?

NAAR OVERZICHT   LEES VERDER

Volgens GGD Zeeland verdienen alle ouders een jgz-traject op maat. Daarom heeft zij de mogelijkheden onderzocht om binnen de JGZ met zorgpaden te werken. Zorgpaden zorgen er voor dat ouders, in overleg volgens een gevalideerde methode, de zorg ontvangen die bij hen past.

GGD Zeeland onderzocht de mogelijkheden aan de hand van twee zorgpaden. Het eerste zorgpad werkt met e-consulten voor ouders die weinig zorg nodig hebben. Zij kunnen via een beveiligde omgeving op hun computer vragenlijsten invullen, en eventueel vragen stellen. Hierop krijgen ze een terugkoppeling van ‘hun’ jeugdverpleegkundige. Het tweede zorgpad is extra intensief en met interventies voor ouders die moeite hebben met opvoeden. Projectleider GGD Zeeland Ingrid Staal: “Maar je kunt natuurlijk nog andere zorgpaden ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op gezond gewicht of spraak-taalontwikkeling. We willen uiteindelijk verschillende zorgpaden in verschillende perioden van de levensloop aanbieden.”

Route bepalen
Tijdens het achttienmaanden-consult spreekt de jeugdverpleegkundige in dialoog met de ouders af of zij het standaard zorgtraject gaan doorlopen of een van de twee zorgpaden. Dat gebeurt met behulp van het gevalideerde instrument SPARK (Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen). “De ouders hebben de regie”, aldus Staal. “In het zorgpad staan alle stappen die je doorloopt in een zorgtraject beschreven en hoe de communicatie verloopt. Je kunt er ook acties of interventies in opnemen vanuit samenwerkingsverbanden, zoals zorg vanuit Jeugdzorg of een opvoedcursus. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen (ook de ouders) goed weten wie wat wanneer doet en communiceert zodat het ook mogelijk blijft/wordt om de regie als ouders te nemen.”

Ouders tevreden, verpleegkundigen nog niet
Het zorgpad met e-consulten was met name voor ouders een succes. Staal: “Zij bespaarden tijd omdat ze niet hoefden langs te komen, maar vonden het ook leuk om bij de ontwikkeling van hun kind stil te staan aan de hand van de kleine testjes en de vragenlijsten.” Helaas hadden de verpleegkundigen veel last van technische problemen. “Die bevinding maakt dat we nu eerst de techniek aanpassen voordat we de zorgpaden breder gaan implementeren. Ook was het voor hen wennen dat zij meer digitale communicatie hebben met ouders en kinderen met wie het goed gaat en meer ouders en kinderen zien met zorgen en problemen.”

Geen natte-vinger-werk
Staal is tevreden over de resultaten tot nu toe. “Het werken met zorgpaden sluit beter aan op onze visie: ouders verdienen veel inspraak en zorg moet gebaseerd zijn op de behoefte, niet op vaste standaarden. Maar het is wel heel belangrijk dat je het signaleren van zorgen en problemen en de daarbij passende zorgbehoefte uitvoert aan de hand van een gevalideerde methode. Dat moet geen natte-vinger-werk zijn!”

LEES VERDER

Feiten en cijfers

  • Het project naar de zorgpaden is gestart op 1-12-2011 en geëindigd op 31-5-2013.
  • Vijf Zeeuwse JGZ/CJG teams waren pilotteam binnen dit project.
  • Naast de projectgroep (een samenwerkingsverband vanuit beroepsverenigingen, wetenschap en praktijk) waren professionals, ouders en leverancier DDJGZ vanaf de start van het project betrokken bij de ontwikkeling en opzet van de twee zorgpaden.
  • De eerste e-consulten vonden plaats vanaf 15-9-2012.
  • Bij het aflopen van de looptijd van het project stonden 194 kinderen geregistreerd in het digitaal dossier als volg-zorgpad ‘e-consult’ en als ‘module opvoeding’ 22.
  • In samenwerking met jeugdverpleegkundigen uit de pilotteams en de leverancier DDJGZ wordt de techniek aangepast om de praktische toepassing van het e-consult sterk te verbeteren.


ZonMw projecttitel: Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg. Projectnummer 156512003

Meer informatie

Wilt u meer feiten en cijfers of ook aan de slag met zorgpaden in de JGZ? Neem dan contact op met projectleider Ingrid Staal: [email protected]

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan