Opbrengsten
en resultaten

Lees verder

GGG-onderzoek is ondergebracht in verschillende deelthema’s, ook wel de ‘kamers van het GGG-huis’ genoemd. Neem hieronder een kijkje wat daar zoal gebeurt.

Kamer
Implementatie
•••••

Een van de grootste uitdagingen in zorgvernieuwing is de implementatie van kennis en innovaties. Hoe zorg je ervoor dat resultaten van onderzoek en praktijkexperimenten onderdeel worden van de dagelijkse praktijk?

Bekijk kamer

Kamer
Doelmatigheid en effectiviteit
•••••

In de dagelijks praktijk worden veel geneesmiddelen ingezet. Dat is zinvol zo lang de patiënt er beter van wordt en de baten tegen de kosten opwegen. Onderzoek levert soms verrassende resultaten op.

Bekijk kamer

Kamer
Farmacotherapie op maat
•••••

Leeftijd, geslacht, andere geneesmiddelen en iemands genetische opmaak. Allemaal factoren die de werking van een medicijn kunnen beïnvloeden. Maatwerk is nodig voor een optimaal effect. En om ongelukken te voorkomen.

Bekijk kamer

Kamer
Andere indicaties
•••••

Off-label-gebruik en drug rediscovery. Het is vaktaal voor een belangrijk aspect van goed gebruik van geneesmiddelen: medicijnen anders inzetten of bij ‘nieuwe’ ziekten. Onderzoek moet aantonen of dit effectief én veilig kan.

Bekijk kamer

Kamer
Juist gebruik
•••••

De vraag of een geneesmiddel juist wordt gebruikt, verwijst naar enkele grote uitdagingen voor een beter gebruik van geneesmiddelen. Neemt iemand zijn medicijnen trouw én op de juiste manier? En kloppen de combinaties?

Bekijk kamer

Kamer
Opleiding
•••••

Voor een beter gebruik van geneesmiddelen is goed onderwijs onmisbaar. Het GGG-programma draagt daarom bij aan initiatieven die farmacotherapie-onderwijs stimuleren. Niet alleen voor voorschrijvers, maar ook voor andere professionals in de farmacotherapeutische zorg.

Bekijk kamer

Kamer
Infrastructuur
•••••

Wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelengebruik kan niet zonder een robuuste infrastructuur. Voor samenwerking, maar zeker ook voor het genereren van bruikbare data. De patiënt heeft daarbij vaak zelf een belangrijke rol.

Bekijk kamer

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan