COÖRDINATOR AWJT AAN HET WOORD:

‘Geen aparte eilandjes meer’

Lees verder ↓

De grote winst van de academische werkplaats in Twente is volgens coördinator Marlie Cerneus dat iedereen elkaar heeft leren kennen. ‘Daardoor weten we nu de weg en kunnen we heel snel slagen maken’.

Voorheen was het zoeken naar de juiste instelling die professionals of beleidsmakers kon helpen bepaalde vragen te beantwoorden. ‘Je wist gewoon niet bij welke vakgroep je welke vraag kon neerleggen’, vertelt Cerneus. ‘De Universiteit Twente en de Hogeschool Saxion stonden te ver van ons af. Nu weten we welke vakgroep welke expertise heeft. We kennen de mensen en contact is zo gelegd.’ Je zou dus mogen zeggen dat de academische werkplaats precies datgene heeft bereikt wat het doel was: de kloof dichten tussen wetenschap, onderwijs, beleid en praktijk. Cerneus: ‘Dat klopt, we zijn geen aparte eilandjes meer. Uiteindelijk wordt ook de zorg daar beter van.’

Kwetsbaar
Een samenwerkingsverband als een academische werkplaats klinkt vrij abstract, maar Cerneus maakt duidelijk dat het haar echt om de kinderen en de gezinnen te doen is. ‘Onze projecten betreffen allemaal kwetsbare kinderen. Of het nu gaat over postnatale depressies, vechtscheidingen of kinderen die opgroeien in armoede, het doel is altijd dat de zorg aan kwetsbare kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verbetert.’

Lees verder ↓

‘De Universiteit Twente en de Hogeschool Saxion stonden te ver van ons af. Nu weten we welke vakgroep welke expertise heeft’

Wat levert het op?

Volgens coördinator Marlie Cerneus zijn alle partijen het erover eens dat de gekozen aanpak werkt: ‘Gemeenten weten nu beter waar zij in moeten investeren om de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren. De projecten leiden tot bruikbare aanbevelingen, goede suggesties en meer inzicht. De aanpak voorkomt dat onderzoek eindigt bij een rapport dat in een la blijft liggen. Partijen spreken in een convenant met elkaar af dat de opdrachtgever ook écht iets met de uitkomsten doet. En de werkplaats houdt ook tijdens de uitvoering van de verbeteringen een vinger aan de pols.’

‘Het doel is altijd dat de zorg aan kwetsbare kinderen verbetert’

Academisering
Cerneus verwacht dat de samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd, blijft bestaan. Ook als de hoofdsubsidie voor de academische werkplaats te zijner tijd vervalt. ‘De lijnen zijn nu veel korter geworden. We hebben hier bij de GGD geregeld bachelor- en masterstudenten over de vloer die onderzoek doen. En ook onze professionals zijn veel meer met onderzoek bezig. Ik weet zeker dat een aantal artsen juist hier bij ons heeft gesolliciteerd omdat er mogelijkheden zijn om onderzoek te doen. Er is een andere cultuur ontstaan en dat willen we graag zo houden.’

Kwetsbare kinderen
De werkplaats zet onderzoek in om vragen uit de 14 gemeenten te beantwoorden, om vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en te implementeren. Al sinds 2012 richt de academische werkplaats zich op kwetsbare kinderen. De partners van de academische werkplaats blijven de komende jaren met elkaar samenwerken, toegespitst op het welzijn van kinderen en gezinnen die in armoede leven.

Lees verder ↓

Samenwerkingspartners

De samenwerking binnen de AWJT bestaat uit de volgende kernpartners: GGD Regio Twente, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, UMC Groningen, de 14 Twentse gemeenten. Daarnaast is een intentieverklaring ondertekend met inhoudelijk betrokken partners: Dimence, ROSET (Regionale OndersteuningsStructuur voor de Eerstelijnszorg in Twente), Academische Werkplaats AGORA en Mediant.

PRACHTPROJECT

Kindermishandeling

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘Onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk inzetten’

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan