Projecten van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Preventie van kindermishandeling

Welke knelpunten ervaren hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij vermoedens van kindermishandeling en hoe kunnen zij beter ondersteund worden?

Link factsheet ↓

Screening op Post Partum Depressie

Een depressie na de bevalling wordt regelmatig niet (of laat) herkend door hulpverleners en door moeders zelf. Het afnemen van een korte depressie-vragenlijst tijdens het 1-, 3- en 6-maands consult lijkt veelbelovend om de depressie eerder te herkennen.

Link factsheet ↓

Begeleide Omgangsregeling

De academische werkplaats onderzocht waarom maatschappelijk werkers ouders tijdens een conflictscheiding wel of niet wijzen op de mogelijkheden van de Begeleide Omgangsregeling. Hoe kan deze verwijzing beter?

Link factsheet ↓

Fotograaf: Herman Engbers (Hollandse Hoogte)

Ondersteuning van schoolgaande adolescenten

Onderzocht is hoe vmbo-scholieren aankijken tegen gezondheid en hoe zij ondersteund willen worden bij het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Link factsheet ↓

Jeugdgezondheidszorg voor migrantenkinderen

Onderzoek naar de manier waarop de jeugdgezondheidszorg extra zorg voor nieuwe migrantenkinderen het beste kan organiseren. Meer scholing en betere samenwerking met de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) is nodig.

Link factsheet ↓

Afstemming eerste- en tweedelijnszorg voor kinderen met astma

Kinderen met astma krijgen te maken met meerdere behandelaars, zoals de huisarts, de kinderarts en de jeugdarts. De werkplaats geeft op basis van onderzoek een aantal aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren.

Link factsheet ↓

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling: een handreiking voor gemeenten

Met deze handreiking kunnen gemeenten de aanstelling van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling op maat stimuleren bij onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Link factsheet ↓

Niet verschenen kinderen in de jeugdgezondheidszorg

Een onderzoek naar ouders die niet reageren op een oproep van het consultatiebureau en hun redenen daarvoor. Met aanbevelingen om de opkomst te vergroten.

Link factsheet ↓

COÖRDINATOR AAN HET WOORD

Geen aparte eilandjes meer

Link naar pagina ↓

PRACHTPROJECT

Kindermishandeling

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘Onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk inzetten’

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan