PRACHTPROJECT:

Ouders horen erbij

Lees verder ↓

De laatste jaren is ook in de justitiële jeugdzorg het besef gegroeid dat het belangrijk is meer samen te werken met de ouders van jongeren die in een instelling verblijven. ‘Ouders betrekken bij de behandeling vergt veel meer dan alleen gesprekken voeren bij de gezinstherapeut’, zegt projectleider Kees Mos van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd.

‘Het is eigenlijk best schrijnend dat er expliciet aandacht moet zijn voor gezinsgericht werken’, vertelt Mos. ‘Het ligt zo voor de hand, het hoort niet nieuw te zijn. Maar in de praktijk ging de aandacht vrijwel alleen naar de jongere uit. Die verblijft immers in de justitiële jeugdinstelling. Het is een voor de hand liggende valkuil.’

Meedoen
Om het gezinsgericht werken te stimuleren, heeft de academische werkplaats modules voor kort- en langverblijf met bijpassende trainingen ontworpen. Mos: ‘Alle medewerkers worden geschoold in samenwerking en gespreksvoering met ouders.’

Samen eten
Binnen een aantal instellingen is deze manier van werken inmiddels helemaal ingeburgerd. Gezinsgericht werken, start vanaf dag 1. Ouders krijgen bijvoorbeeld een rondleiding, maken kennis met stafleden en groepsleiders en worden vaak uitgenodigd voor speciale ouderavonden. ‘De meeste instellingen organiseren ook geregeld gezamenlijk eten, waarbij de ouders in de instelling komen koken voor de hele groep. En eerlijk gezegd, met ouders erbij zijn de jongens gezelliger en respectvoller’, zegt Mos.

Lees verder ↓

‘Het ligt zo voor de hand, het hoort niet nieuw te zijn’

Vertrouwen herstellen

Volgens projectleider Kees Mos werden ouders in het verleden te weinig en te laat betrokken bij de hulp aan hun kinderen. ‘Nu starten we daar gelijk in het begin mee. We werken aan een beter contact, een herstel van vertrouwen. Je moet daar niet mee wachten tot de jongere weer buiten staat. Dan is het te laat.’

‘Met ouders erbij zijn de jongens gezelliger en respectvoller’

Met eigen ogen zien
Tijdens de trainingen blijken groepsleiders enthousiast te zijn over de nieuwe gezinsgerichte aanpak. Al staan sommigen er nog wat huiverig tegenover. Want hoe garandeer je veiligheid op de leefgroep als er ook ouders zijn? En: is dit niet de zoveelste taakverzwaring voor de groepsleider? ‘We laten ze ook weleens kijken op een groep waar al zo gewerkt wordt. Dan zien ze met eigen ogen dat het wel degelijk kan.’

Doorzetten
Mos legt uit dat het wel essentieel is dat ook staf en management achter deze werkwijze staan. Voor hen zijn er aparte trainingen. ‘Het is zwaar werk, met een lastige doelgroep. Het personeelsverloop is soms groot. En ondertussen moet zo’n nieuwe manier van werken worden ingevoerd. Je hebt dan leiding nodig die de klappen opvangt en toch doorzet. Veranderen kost tijd. Dit regel je niet even met 1 training.’

PROGRAMMALEIDER AWFZJ

‘Buiten je eigen vakgebied kijken geeft vrijheid’

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘De resultaten hebben betekenis voor ons werk’

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan