Projecten van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd

Gezinsgericht werken

Met de methode ‘gezinsgericht werken’ kunnen instellingen voor residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen ouders intensief betrekken bij het verblijf en de behandeling van hun kind.

Link factsheet ↓

Magazine In dialoog! Over cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd

Met dit magazine inspireren 4 werkplaatsen met hun ervaringen en resultaten tot cliënt- en omgevingsgestuurd werken.

Link factsheet ↓

Beslistool voor complexe problematiek

Deze beslistool helpt gedragsdeskundigen bij het maken van keuzes over de behandeling van delinquente jongeren. Motivatie van de jongeren en samen werken aan perspectief na verblijf staan hierbij op de voorgrond.

Link factsheet ↓

Routinematig monitoren van behandelresultaten (ROM)

De academische werkplaats heeft een Routine Outcome Monitoring (ROM) methodiek voor justitiële inrichtingen ontwikkeld en de instellingen intensief ondersteund bij de invoering hiervan.

Link factsheet ↓

Toolkit ROM

Een handige toolkit met in de praktijk beproefde producten die het gebruik van Routine Outcome Monitoring stimuleren.

Link factsheet ↓

Richtlijnen voor informatie-uitwisseling

Dankzij deze ontwikkelde richtlijnen kunnen professionals een weloverwogen keuze maken bij informatie-uitwisseling met derden, waarbij rekening wordt gehouden met geldende wetten en regels.

Link factsheet ↓

Non-verbale screening en diagnostiek

Een instrument waardoor observaties van de groepsleiders op een gestructureerde manier betrokken worden bij de screening op psychische problemen van jongeren die binnenkomen in justitiële jeugdinrichtingen.

Link factsheet ↓

PROGRAMMALEIDER AWFZJ

‘Buiten je eigen vakgebied kijken geeft vrijheid’

Link naar pagina ↓

PRACHTPROJECT

Ouders horen erbij

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

‘De resultaten hebben betekenis voor ons werk’

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan