LECTOR JEUGD EN OPVOEDING RENÉ DIEKSTRA:

Kennis van elkaar, met elkaar en voor elkaar

Lees verder ↓

Fotograaf: Marcel van den Bergh (Hollandse Hoogte)

Lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool, René Diekstra, werkte vanuit de academische werkplaats Samen voor de Jeugd aan het traject Samen Opleiden. Dat opleiden is niet alleen bestemd voor studenten en professionals. Ook aan ouders is gedacht.

Diekstra stelt dat dankzij de academische werkplaats de doorzettingskracht van het totale veld is gemobiliseerd. ‘Je kent elkaar, weet elkaar te vinden, werkt met elkaar samen en je wisselt onderling kennis uit’, zegt Diekstra.

Bagage
De opdracht van Diekstra en zijn collega’s was de methodieken en kennis die anderen binnen de werkplaats ontwikkelden, te verspreiden onder professionals in de jeugdsector én te vertalen in aanpassingen van het opleidingscurriculum van de hogeschool. ‘Neem een methodiek als Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften’, vertelt Diekstra. ‘Die behoort inmiddels tot de opleiding van sociaalpedagogisch hulpverleners. Dat betekent dat nieuw afgestudeerde professionals de GIZ-vaardigheden in hun bagage hebben.’

Behoefte
Door de nauwe samenwerking met alle andere organisaties kreeg de Haagse Hogeschool een goed overzicht van de opleidingsbehoefte in het veld. Diekstra: ‘Zeker met de transitie in de jeugdhulp merkte je wat er volgens de professionals nog aan kennis en vaardigheden ontbrak. Doordat je voortdurend in samenspraak met het veld bent, hoor je wat er nodig is.’

Dat leidde volgens Diekstra onder andere tot een bijscholingscursus voor medewerkers van enkele  CJG’s: ‘Het mooie is dat we deze professionals later weer konden inzetten binnen het reguliere onderwijs aan onze studenten. Door hen voor de klas te zetten is het veld nadrukkelijker de Hogeschool binnengekomen.’ Ook zijn voor het veld relevante cursussen door de Hogeschool ontwikkeld, bijvoorbeeld voor sociale wijkteams.

Lees verder ↓

‘Nieuw afgestudeerde professionals hebben de GIZ-vaardigheden in hun bagage’

APK-keuring

Om de maatschappelijke opbrengsten van bepaalde methodieken te onderzoeken werden zogenaamde project- of programmagarages opgezet. René Diekstra: ‘In zo’n garage worden interventies gedetailleerd onder de loep genomen, net als bij een APK-keuring. Met een functionerings- of eventueel een reparatieadvies worden de methodieken daarna weer ‘het veld in gestuurd’.’

‘Doordat je voortdurend in samenspraak met het veld bent, hoor je wat er nodig is’

Opbrengsten
In een ander kader binnen ‘Samen Opleiden’ heeft de Hogeschool, samen met zorgorganisatie Jeugdformaat, gekeken naar de mogelijkheden om de maatschappelijke opbrengsten van de methodiek  ‘voorkoming uithuisplaatsing’ te bepalen. Diekstra: ‘De samenleving moet kunnen zien waar het werk in de jeugdsector toe leidt. Dat er minder kinderen uit huis worden geplaatst is in ieder geval een pré. Maar onderzoeken of dat ook financieel voordelig uitpakt, is maatschappelijk gezien eveneens een belangrijke verantwoordelijkheid. De eerste tekenen lijken gunstig.’

App
De Hogeschool heeft ook een opvoedingsapp voor ouders gemaakt, bij hen getest en is deze verder aan het ontwikkelen. ‘Het is een opvoedingscanon, op basis van een combinatie van bestaande kennis over opvoeding en ontwikkeling, aangevuld met nieuwe kennis uit de werkplaats’, zegt Diekstra. ‘Op hun mobieltje kunnen ouders deze app raadplegen en zo nodig direct contact zoeken met hulpverleners. We weten dat ouders dankzij meer kennis ook betere opvoedingsvaardigheden hebben of op zijn minst beter kunnen inschatten wanneer ze hulpverleners moeten raadplegen. Deze app gaat daarbij helpen.’

COÖRDINATOR AAN HET WOORD

‘Het begin- en eindpunt is het werk in het veld’

Link naar pagina ↓

PRACHTPROJECT

Samen zorgbehoefte inschatten

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan