Projecten van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd

Samen Opletten: Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften

Met de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) maken professionals samen met ouders, kinderen en jongeren een inschatting van zowel de zorgvraag als de kracht van de jeugdige en het gezin.

Link factsheet ↓

Magazine In dialoog! Over cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd

Met dit magazine inspireren 4 werkplaatsen met hun ervaringen en resultaten tot cliënt- en omgevingsgestuurd werken.

Link factsheet ↓

Samen Opvoeden: opvoedhulp voor migrantengezinnen

Onderzocht is hoe de hulp aan Marokkaanse en Antilliaanse gezinnen beter kan. Het onderzoek leidde tot een aanpassing van de opvoedinterventie Triple P.

Link factsheet ↓

Standaardvragenlijsten voor het preventief gezondheidsonderzoek

De werkplaats ontwikkelde standaardvragenlijsten voor het Preventief Gezondheidsonderzoek van 5/6- en 10/11-jarigen. Zowel ouders als JGZ-medewerkers zijn positief over de bruikbaarheid van de nieuwe signaleringslijsten.

Link factsheet ↓

Eén Gezin Eén Plan

De methodiek Eén Gezin Eén Plan (1G1P) zorgt voor een planmatige aanpak, samenwerking tussen hulpverleners en het betrekken van ouders en jongeren bij de zorg. De werkplaats ontwikkelde een handreiking met aanbevelingen voor de implementatie én de uitvoering van 1G1P.

Link factsheet ↓

Hulpaanbod bij scheiding

In dit onderzoek is het totale aanbod aan ondersteuning bij scheidingsproblemen in kaart gebracht voor de regio noordelijk Zuid-Holland. De inventarisatie leidde tot uitbreiding en verbetering van het aanbod.

Link factsheet ↓

Preventie van gehoorschade door harde muziek

Op verzoek van de burgemeester heeft de academische werkplaats in Zoeterwoude een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van gehoorschade door harde muziek in een jeugdhonk. De onderzoekers werkten nauw samen met de jongeren zelf.

Link factsheet ↓

Proef met schoolcoaches

Deze proef leidde tot concrete adviezen voor de werkwijze van schoolcoaches in basisscholen in Den Haag.

Link factsheet ↓

Groeicurven Hindoestaanse kinderen

De algemene BMI-grenswaarden (om overgewicht te bepalen) zijn voor Hindoestanen door hun andere lichaamsbouw niet van toepassing. In dit project zijn voor Hindoestaanse kinderen groeicurven opgesteld.

Link factsheet ↓

Sleutelfiguren inzetten bij moeilijk bereikbare groepen

Er zijn sterke aanwijzingen dat het Centrum voor Jeugd en Gezin met name migrantengroepen niet goed bereikt. Kan een netwerk van informele sleutelfiguren of intermediairs van zelforganisaties helpen om de contacten tussen deze groepen en het CJG te verbeteren?

Link factsheet ↓

COÖRDINATOR AAN HET WOORD

‘Het begin- en eindpunt is het werk in het veld’

Link naar pagina ↓

PRACHTPROJECT

Samen zorgbehoefte inschatten

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

Kennis van elkaar, met elkaar en voor elkaar

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan