PRACHTPROJECT:

Alle mogelijke problemen liggen op tafel

Lees verder ↓

Dankzij de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) ontstaat heel snel zicht op zowel de draaglast als de draagkracht van een gezin. ‘Het taxatieproces dat zich vroeger in het hoofd van de zorgverlener afspeelde, ligt nu letterlijk op tafel’, zegt Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugd bij GGD Hollands Midden.

De methodiek maakt gebruik van 2 schema’s met pictogrammen. De ouders, kinderen of jongeren kunnen daarmee heel eenvoudig aangeven wat er wel of niet goed gaat in hun leven.

Driehoek
‘Het eerste schema is een driehoek met aan elke zijde een aantal aspecten die belangrijk zijn bij opvoeden en opgroeien. Denk aan zelfstandigheid, liefde van ouders, vrienden, maar ook hele praktische zaken als huisvesting of financiën’, vervolgt Bontje. ‘De cliënten gaan daardoor nadenken over gebieden waar ze tevreden over zijn en over zaken waar het nog aan schort.’

Hulp?
Als blijkt dat er op specifieke terreinen problemen zijn, komt het tweede schema op tafel. Daarmee kunnen cliënten met 5 verschillende kleuren duidelijk maken wat hun behoefte aan ondersteuning is. Kunnen ze het zelf aan? Met hulp van familie of bekenden? Of moet er ondersteuning van buitenaf worden ingeroepen?

‘De cliënt geeft aan hoe hoog de nood is’, vertelt Bontje. ‘En hij of zij denkt actief mee over mogelijke oplossingen. Het mooie is dat we ook inzichtelijk maken wat er wel allemaal goed gaat. Dat geeft zelfvertrouwen!’

Lees verder ↓

‘Het mooie is dat we ook inzichtelijk maken wat er wel allemaal goed gaat’

Nog aan het werk

Marjanne Bontje was projectleider en medeontwikkelaar van de GIZ-methodiek. ‘En ook nu nog zijn we ermee aan het werk. Zo wordt er momenteel effectonderzoek gedaan, zijn we een digitale GIZ aan het maken en er komt een GIZ specifiek voor de kraamzorg.’

Voor de landelijke verspreiding is het beheer overgedragen aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

‘Inmiddels is voor een groot aantal hulpverleners de methodiek volledig in hun werk geïntegreerd’

Plan maken
De volgende stap is dat er samen met de cliënt een plan gemaakt wordt. Wat wordt als eerste opgepakt? Welke acties spreken we af? Wie doet wat? Maar ook: wat wil je bereiken? Wanneer ben je tevreden? Bontje: ‘Na een tijdje kan met dezelfde schema’s geëvalueerd worden of de situatie verbeterd is, of de doelen behaald zijn.’

In 2013 is de GIZ-methodiek als pilot in de regio Hollands Midden ingezet door zowel de jeugdgezondheidszorg als de jeugdhulp. Daarna volgde verspreiding in Zuid-Holland en daarbuiten.  ‘Inmiddels is bij een groot aantal zorgverleners de methodiek volledig in hun werk geïntegreerd’, vertelt Bontje.

Filmpjes
Veel medewerkers zijn enthousiast over de methode, maar sommigen vinden het volgens Bontje nog weleens moeilijk om er de tijd voor te nemen. ‘We ondersteunen de invoering met trainingen en intervisie. En we hebben filmpjes gemaakt om professionals duidelijk te maken wat je met de GIZ-methodiek kunt bereiken. Ik denk dat voor de meeste professionals GIZ echt een bron van inspiratie is geworden.’

COÖRDINATOR AAN HET WOORD

‘Het begin- en eindpunt is het werk in het veld’

Link naar pagina ↓

STAKEHOLDER

Kennis van elkaar, met elkaar en voor elkaar

Link naar pagina ↓

OVERZICHT

Alle projecten op een rij

Link naar pagina ↓

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan