Thema Jeugdgezondheidszorg

‘We worden er allemaal beter van’

Directeur GGD Holland-Midden Sjaak de Gouw is uitermate te spreken over de betekenis van de academische werkplaatsen voor de jeugdgezondheidszorg. ‘Het principe is dat we alles in samenhang met andere instellingen doen. Daar worden we allemaal beter van.’

Uiteindelijk is het uiteraard vooral de zorg aan ouders en kinderen die verbeterd is. De Gouw: ‘Dankzij de academische werkplaatsen wordt er meer evidence based gewerkt, zijn er nieuwe methodieken ontwikkeld waardoor ouders en kinderen niet meer van allerlei verschillende hulpverleners verschillende adviezen krijgen en worden ook alle methodieken daadwerkelijk uitgevoerd.’

NIET IN DE LA
Van wetenschap in ivoren torens is binnen de academische werkplaatsen geen sprake. Alles is gericht op verbetering van de praktijk. De Gouw vertelt dat al bij de ontwikkeling van nieuwe methodieken binnen zijn regio is afgesproken dat alle instellingen daar ook daadwerkelijk mee gaan werken.

Geen rapporten die in de la blijven liggen dus, maar nieuwe manieren van hulpverlening die door iedereen omarmd worden.

DEZELFDE TAAL
Door de samenwerking en de verschillende invalshoeken vanuit meerdere disciplines lukt het de jeugdgezondheidszorg volgens De Gouw om vanuit een breder kader met ouders over de problemen in hun gezin te praten.

‘En we spreken allemaal dezelfde taal’, zegt hij. ‘Ongeacht wie het gesprek met de ouders voert, de uitkomst zal in grote lijnen hetzelfde zijn. Iedereen zegt hetzelfde. Dat is een hele grote verbetering.’

METEN IS WETEN
Ook de gegevensverzameling van allerlei instellingen is beter op elkaar afgestemd. De Gouw: ‘Als jeugdgezondheidszorg hebben we allerlei gegevens over de gezondheid van kinderen. De ambulancediensten weten meer over comazuipers. Veilig Thuis over kindermishandeling.

Door die gegevens geanonimiseerd samen te voegen, krijgen we ook als jeugdgezondheidszorg een veel beter beeld van wat er in wijken en dorpen speelt. Daar kunnen we ons beleid en onze activiteiten op afstemmen.’

BASIS
‘Dus ja, ik ben tevreden, heel tevreden’, vervolgt De Gouw. ‘We gaan zeker door, ook al is de subsidie van ZonMw grotendeels afgebouwd. Er is een basis gelegd van waaruit wij zelf verder gaan.’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan