PROMOTIEONDERZOEK

Over torenhoge ambities en
de kracht van creativiteit

Lees verder ↓

Halverwege haar promotieonderzoek naar de sturing van gemeenten op de samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening, constateert Sharon Stellaard dat de transitie van de jeugdhulp weliswaar leidt tot mooie nieuwe initiatieven, maar dat de weg daarnaartoe soms moeizaam verloopt.

‘Het zou door de transitie simpeler worden’, vertelt Stellaard. ‘De gemeente als enige financier voor de jeugdhulp. Dicht bij huis, directe lijnen, minder administratieve rompslomp.’ In de praktijk pakt het volgens haar vaak anders uit. Zeker waar het gaat over de wens met minder papierwerk toe te kunnen.

Weerbarstig
In haar onderzoek keek Stellaard eerst naar het verleden: hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg en wat leverde dat op. Stellaard: ‘Eigenlijk zie je dat de inhoudelijke doelen van de afgelopen transitie ook bij eerdere structuurwijzigingen werden gebruikt. Echter, keer op keer bleek de praktijk weerbarstig en veranderde er uiteindelijk niet zo heel veel.’

Complex
Uit een veelheid aan interviews constateert Stellaard dat het risico bestaat dat het verleden zich gaat herhalen. ‘Ondanks alle goede bedoelingen van de transitie gaat de sturing nog steeds over heel veel schijven; het is en blijft complex.’ Zo werken hulpverleningsorganisaties niet voor slechts 1 gemeente. Integendeel, soms zijn het grote landelijke organisaties geworden die met vele gemeenten moeten onderhandelen.

Lees verder ↓

‘Ondanks alle goede bedoelingen van de transitie gaat de sturing nog steeds over heel veel schijven’

‘Mensen gaan samen creatieve oplossingen bedenken’

Regionale samenwerking
‘Dat geldt ook voor het onderwijs’, zegt Stellaard. ‘Scholen hebben vaak een regionale functie of ze zijn onderdeel van een grote regionaal bestuurde onderwijsorganisatie. Ook gemeenten hebben onderlinge samenwerkingsverbanden, die topografisch vaak weer andere gebieden beslaan. Maar ondanks regionaal vastgesteld beleid willen gemeenten toch hun eigen accenten kunnen leggen. Al die verschillende wensen en belangen maken de samenwerking tussen onderwijs en hulpverleningsorganisaties er helaas niet makkelijker op.’

Creatieve oplossingen
Ziet ze dan geen vooruitgang? Welzeker, er zijn gemeenten, scholen en hulpinstellingen die hele mooie initiatieven tot stand brengen, zegt ze. ‘Maar dat dat gebeurt, komt doordat mensen gemotiveerd zijn om de situatie te verbeteren.

De torenhoge ambities van de transitie leidde bij velen tot een enorme drive. Daarna kwam de ontnuchtering: zo makkelijk gaat het toch niet. En dan zie je vervolgens dat mensen samen creatieve oplossingen gaan bedenken om toch de gewenste veranderingen te bereiken.’

Geloof
Onderwijs en jeugdhulp zijn volgens Stellaard steeds meer gesprekspartner van elkaar. ‘Het is daarbij cruciaal dat er bij gemeenten mensen zitten met een visie op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Mensen met lef, de bereidheid om buiten gebaande paden te denken, en vooral mensen met doorzettingsvermogen. Omdat ze erin geloven.’

Lees verder ↓

De school als werkplaats
Volgens onderzoekster Sharon Stellaard gaat de samenwerking tussen scholen en hulpinstellingen met 3 stappen vooruit en 2 achteruit: ‘Al met al zie je dat de jeugdhulp wel benaderbaar is geworden voor onderwijsgevenden. Er wordt beter naar elkaar geluisterd. De school is naast vindplaats ook werkplaats geworden voor hulpverleners.’

PROMOTIEONDERZOEK:
Over torenhoge ambities en
de kracht van creativiteit

PROMOTIEONDERZOEK:
‘Zoeken naar vormen
van nabijheid’

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
Enthousiasme voor les-
programma THINK op School

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
‘Steun in de rug
voor verandering’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan