PROMOTIEONDERZOEK

‘Zoeken naar vormen
van nabijheid’

Lees verder ↓

Door de combinatie van de Wet passend onderwijs en de transitie in de jeugdzorg moeten scholen zoeken naar nieuwe manieren om de ondersteuning van leerlingen met problemen te organiseren. Jantien Gerdes bestudeert de praktijkervaringen op 3 scholen voor voortgezet onderwijs.

Naast haar docentschap binnen een brede school voor voortgezet onderwijs, doet Gerdes promotieonderzoek vanuit de Academische Werkplaats Samen op School. ‘De transities schuren met de praktijk op school’, zegt ze.

Wijk versus regio
Door de transitie passend onderwijs zijn leerlingen die veel problemen hebben, moeilijker te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dus is er meer ondersteuning op school nodig. Gerdes: ‘Het nadeel is echter dat de transitie in de jeugdhulp ertoe heeft geleid dat veel hulp wijkgericht is georganiseerd. Scholen werken juist voor een veel grotere regio.’

Samen of apart
Hoe geef je die samenwerking tussen school en jeugdhulp dan wel goed vorm? En hoe betrek je daar ouders bij? Dat is wat Gerdes nu onderzoekt. ‘Je kunt die samenwerking op verschillende manieren inrichten. Op afstand vanuit aparte gebouwen, of juist heel dichtbij, binnen de school. Je ziet overal in Nederland dat scholen zoeken naar vormen van nabijheid.’

Lees verder ↓

‘De transities schuren met de praktijk op school’

‘Als docent heb je geen flauw idee hoe het met de ondersteuning staat’

Traag
‘In het meer klassieke model werden leerlingen met problemen verwezen naar de reguliere jeugdhulp’, vervolgt Gerdes. ‘Dat model met vooral ‘hulp op afstand’ volstaat niet meer. Ouders zoeken soms ondanks het advies van school geen hulp voor hun kind, het gaat allemaal vreselijk traag en als docent heb je geen flauw idee hoe het met de ondersteuning staat. Je weet totaal niet wat er wel of niet gebeurt.’

In de school
In de studie van Gerdes zit 1 school die werkt met verwijzingen naar hulp buiten de school. ‘Maar ook deze school zoekt naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met externe organisaties’, zegt Gerdes. De 2 andere scholen hebben dermate nauwe samenwerkingsverbanden met hulpinstellingen, dat de ondersteuning aan leerlingen met problemen in de school zelf kan worden geregeld. Maar het is niet gezegd dat dat per definitie goed zal gaan.

Boteren
Gerdes: ‘Kijk maar naar Air France en de KLM. Heel boeiend. Twee organisaties die samenwerken, maar het botert niet. Ik wil weten wat er gebeurt als een hulpverleningsorganisatie samenwerkt met het ondersteuningsteam van de school. Vooral als je dat binnen het schoolgebouw organiseert. De vraag is of er dan een nieuwe collectieve identiteit ontstaat.’

Lees verder ↓

Samenwerking stimuleren
Het mooiste zou volgens docent en onderzoeker Jantien Gerdes zijn als onderwijs en hulpverlening gezamenlijk optrekken. ‘Je kunt ze wel op 1 plek zetten, maar dat is denk ik niet genoeg. Het risico blijft dat ieder alleen zijn eigen werk doet. De school geeft les aan leerlingen en de hulpverleners verlenen hulp. Dan verandert er nog niks. Dus ik wil weten hoe je die samenwerking stimuleert.’

PROMOTIEONDERZOEK:
Over torenhoge ambities en
de kracht van creativiteit

PROMOTIEONDERZOEK:
‘Zoeken naar vormen
van nabijheid’

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
Enthousiasme voor les-
programma THINK op School

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
‘Steun in de rug
voor verandering’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan