KLEIN-EN-FIJN PROJECT

Enthousiasme voor les-
programma THINK op School

Lees verder ↓

Foto Paulien van de Loo (Hollandse Hoogte)

Marieke Snel, werkzaam bij maatschappelijk werk De Kern, dacht heel vaak bij een leerling die ze hielp: ‘Goed dat je bij mij komt, maar zou het niet veel beter zijn als jij je problemen zélf kunt oplossen met je ouders, je klasgenoten of een mentor?’ En zo kwam ze op het idee van THINK op School.

THINK op School is een flexibel lesprogramma dat erop gericht is problemen te normaliseren en kinderen weerbaarder te maken. Wekelijks komt een maatschappelijke organisatie een uur lesgeven – samen met de mentor – over onderwerpen die door leerlingen en ouders zelf zijn aangedragen.

Enthousiasme
‘Denk aan organisaties als MEE, het COC, Tactus verslavingszorg, het maatschappelijk werk De Kern, de ggz-organisatie MindFit of de GGD’, vertelt Snel. ‘Zij kunnen lesgeven over onderwerpen als gezondheid, omgaan met verschillen, goed voor jezelf zijn, vriendschap en relaties.’

Het programma is samen met teamleider Peter Gerritsen uitgedacht en uitgevoerd op de vmbo-opleiding TalentStad in Zwolle. Snel: ‘De mentoren waren eerst nog wat sceptisch, maar nu staan ze er helemaal achter. Vooral ook omdat ze zien dat het werkt.’ Ook de gemeente is enthousiast en wil het programma mogelijk maken op alle 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle.

Lees verder ↓

‘De mentoren waren eerst nog wat sceptisch, maar nu staan ze er helemaal achter’

 Foto Marcel van den Bergh (Hollandse Hoogte)

‘Zij lieten me zien dat de organisatie THINK op School een soort makelaar is tussen de vraag van scholen en het aanbod van maatschappelijke organisaties’

Klein-en-Fijn
Dat stelde Snel wel voor wat problemen. Want hoe organiseer je dat en hoe zorg je dat het programma ook voor andere typen onderwijs geschikt is? De Academische Werkplaats Samen op School gaf haar de mogelijkheid om een tweetal Klein-en-Fijn projecten op te starten waarbij studenten van de Hogeschool Windesheim onderzoek konden doen naar THINK op School.

Makelaar
In het eerste project keken studenten bedrijfskunde naar de structuur van de organisatie van THINK. Snel: ‘Zij lieten me zien dat de organisatie THINK op School een soort makelaar is tussen de vraag van scholen en het aanbod van maatschappelijke organisaties.’

Het andere project liet onder andere zien wat er moet gebeuren om THINK op School ook geschikt te maken voor havo/vwo-scholen en voor het vmbo-praktijkonderwijs. Er is ook nagedacht over mogelijkheden om de jongeren te laten reflecteren op hetgeen ze geleerd hebben. Dat leverde volgens Snel hele bruikbare ideeën op.

Uitbreiding THINK
Na 3 jaar proefdraaien op de TalentStad gaat THINK op School in het schooljaar 2017-2018 ook van start op 6 andere scholen voor havo/vwo. Snel is daar heel blij mee: ‘THINK op School komt niet alleen uit mijn hoofd maar ook uit mijn hart.’

Lees verder ↓

De 4 G’s
Marieke Snel legt uit dat THINK op School gebaseerd is op de 4 G’s van gedrag, een principe uit de cognitieve gedragstherapie: ‘Een Gebeurtenis levert een Gevoel op dat leidt tot bepaalde Gedachten die op hun beurt leiden tot Gedrag. Gebeurtenissen en gevoelens zijn lastig te sturen, maar we kunnen leerlingen wel bijbrengen dat ze invloed hebben op hun gedachten en daarmee op hun gedrag.’
www.thinkopschool.nl

Naar website ↓

Onderzoeksrapport
Het ontwerpen van THINK

Naar website ↓

Benieuwd naar Think?
Bekijk het fimpje!

PROMOTIEONDERZOEK:
Over torenhoge ambities en
de kracht van creativiteit

PROMOTIEONDERZOEK:
‘Zoeken naar vormen
van nabijheid’

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
Enthousiasme voor les-
programma THINK op School

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
‘Steun in de rug
voor verandering’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan