KLEIN-EN-FIJN PROJECT

‘Steun in de rug voor
verandering’

Lees verder ↓

Sinds zijn aantreden als directeur van SBO De Brug, een school voor speciaal basisonderwijs in Zwolle, was het voor Egbert Kloppenburg duidelijk dat hij school en jeugdhulp beter met elkaar wilde laten samenwerken. ‘Ik heb zowel in de hulpverlening als het onderwijs gewerkt en ik verbaas me er voortdurend over dat die twee zo ver uit elkaar liggen.’

Samen met jeugdhulporganisatie Vitree en Accare (jeugd-ggz) zette hij een proeftuin op. ‘We zijn gewoon begonnen met een hulpverlener in de personeelskamer. Die was er zowel om hulp te geven aan de leerlingen als voor leerkrachten om mee te sparren. En het werkte.’

Nulmeting
Toen vlak daarop vanuit de Academische Werkplaats Samen op School de mogelijkheid kwam om onderzoek te laten doen in een zogenaamd Klein-en-Fijn project, greep Kloppenburg die mogelijkheid met beide handen aan. ‘Vijf studenten van Hogeschool VIAA hebben een soort nulmeting gedaan binnen De Brug. Ze hebben in kaart gebracht hoe de stand van zaken was.’

Niet werkbaar
Daartoe hebben de studenten onder andere – met toestemming van de ouders – de dossiers van een groot aantal leerlingen bestudeerd. Kloppenburg: ‘Je wilt het niet geloven, maar het bleek dat we als school met 160 leerlingen te maken hadden met maar liefst 37 verschillende hulpverleningsinstanties in Zwolle en omstreken. Dat is echt niet werkbaar.’

Lees verder ↓

‘Als school met 160 leerlingen hadden we te maken met maar liefst 37 verschillende hulpverleningsinstanties’

‘Er liggen zoveel kansen om die twee werelden van school en hulp bij elkaar te brengen’

Op de goede weg
Daarnaast hielden de studenten interviews met ouders, leerkrachten en de intern begeleiders. Daaruit kwam de grote wens om het in de toekomst anders te organiseren. ‘De weg die wij al ingeslagen waren met een hulpverlener op school werd toegejuicht’, vertelt Kloppenburg. ‘Die kant zou het op moeten. Minder hulporganisaties buiten de school en meer hulpverleners in de school. Uiteraard houden ouders keuzevrijheid als ze hulp buitenschools willen zoeken.’

Kansen
‘Dat betekent feitelijk dat de uitkomsten van het onderzoek een steun in de rug waren voor de verandering die wij al op het oog hadden’, vervolgt Kloppenburg. ‘Er was draagvlak en dus konden we doorpakken.

Ondanks alle, soms ook praktische problemen,  liggen er zoveel kansen om die twee werelden van school en hulp bij elkaar te brengen. Daar ligt echt mijn hart.’

Pilot
Inmiddels wordt gewerkt aan een plan, dat door iedereen binnen en buiten de school wordt ondersteund. Zowel onderwijs als gemeente staan daarachter. ‘Wij worden een pilot voor de regio, met een ondersteuningsteam dat integraal afweegt welke hulp nodig is op school én thuis met hulpverleners die op school werken. De uitkomsten van het onderzoek hebben zeker geholpen om dat te realiseren.’

Lees verder ↓

Ondanks weerbarstig systeem
Directeur Egbert Kloppenburg van SBO De Brug wil school en hulpverlening dichter bij elkaar brengen. ‘Dat is soms lastig, want het systeem is weerbarstig. Maar het kan wel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor ouders en kinderen in september, liepen hier zowel leerkrachten als hulpverleners op het schoolplein rond. Dus we groeien naar elkaar toe.’
Eindconclusies uit onderzoeksrapport
  1. De betrokken (jeugd)hulpverleners en de onderwijsprofessionals zijn van mening dat de juiste hulp geboden kan worden door krachten van onderwijsprofessionals en hulpverleners te bundelen.
  2. Ouders zijn overwegend positief over een eventuele integrale samenwerking.
  3. Goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp is een voorwaarde om een integrale samenwerking aan te gaan.
Rapport Hoe onderzoek en zorg elkaar vinden
Over de samenwerking tussen De Brug en hulpverleningsinstanties

Naar website ↓

De Community of Practice SBO De Brug

Naar website ↓

PROMOTIEONDERZOEK:
Over torenhoge ambities en
de kracht van creativiteit

PROMOTIEONDERZOEK:
‘Zoeken naar vormen
van nabijheid’

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
Enthousiasme voor les-
programma THINK op School

KLEIN-EN-FIJN PROJECT:
‘Steun in de rug
voor verandering’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan