DE WETHOUDER AAN HET WOORD

‘Welke wethouder vindt dit
nu niet belangrijk?’

Lees verder ↓

Wethouder Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad heeft zowel jeugdhulp als onderwijs in haar portefeuille. Ze is enthousiast over de Academische Werkplaats Samen op School: ‘Ik wil graag weten wat wij als gemeente nóg beter kunnen doen!’

Van Wageningen stelt dat er een enorme behoefte is aan meer kennis over samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. ‘We zullen het hier in de gemeente met elkaar samen moeten doen. Dus de vraag is hoe we elkaar het beste kunnen ondersteunen. En wat de gemeente daaraan kan bijdragen.’

Uitdagingen
Ook Lelystad kent veel gezinnen en jongeren met problemen. Van Wageningen: ‘In Lelystad wordt bijvoorbeeld 1 op de 6 baby’s geboren in een éénoudergezin. Dat daar gemiddeld genomen meer ondersteuning nodig is, mag duidelijk zijn. Binnen de academische werkplaats kiezen wij ervoor om samen met de ouders te praten over de ondersteuning waar zij behoefte aan hebben’.

Goed in je vel
Een gezonde gemeente is ook een gemeente waar kinderen op een gezonde en fijne manier kunnen opgroeien, aldus Van Wageningen. ‘Welke wethouder vindt dit nu niet belangrijk? Bovendien, al die kinderen moeten straks een bijdrage aan de samenleving van Lelystad leveren. Dan wil je dat ze goed in hun vel zitten.’

Lees verder ↓

‘Al die kinderen moeten straks een bijdrage aan de samenleving van Lelystad leveren’

‘Juist het kijken naar de onderlinge samenhang vind ik heel belangrijk’

Goed organiseren
Ze benadrukt dat het haar vooral gaat om het snijvlak onderwijs en jeugdhulp. ‘Kinderen zijn maar eenmaal jong. Je jeugd kan je nooit meer overdoen. Dus we moeten nu zorgen dat de ondersteuning voor overbelaste kinderen goed georganiseerd is.’ Dat er allerlei initiatieven zijn waarin scholen nauw samenwerken met jeugdhulp juicht ze dan ook toe.

De Rietlanden
Als mooi voorbeeld noemt Van Wageningen scholengemeenschap De Rietlanden, een school voor vmbo, havo en vwo. ‘Daar hebben ze alle partijen om de tafel gezet en zijn ze gaan onderzoeken hoe het loopt en waar iedereen behoefte aan heeft. Juist dat kijken naar de onderlinge samenhang vind ik heel belangrijk.’

Vragen stellen
‘Ga vooral vragen waar mensen behoefte aan hebben’, zegt Elly van Wageningen. ‘Wat willen de ouders zelf? En de jongeren? Welke ondersteuning is nodig en wat kunnen ze zelf? Waar zitten de obstakels? Waar lopen mensen tegenaan? Ik hoop dat mede dankzij de academische werkplaats die vragen vaker gesteld worden.’

Lees verder ↓

Oogsten?
Als wethouder was Elly van Wageningen betrokken bij de oprichting van de Academische Werkplaats Samen op School. ‘We willen als gemeente niet op de stoel van het onderwijs gaan zitten, ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Wel zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de afstemming tussen hulp voor kinderen en jongeren en onderwijsondersteuning.’
5 vragen over de Academische Werkplaats Samen op School        

DE WERKPLAATS:
Verschillende werelden
verenigen zich

DE GEMEENTE:
‘Welke wethouder vindt
dit nu niet belangrijk?’

HET ONDERWIJS:
‘Is er een obstakel? Dan
ruimen we dat op!’

DE JEUGDHULP:
De school als werkplaats
voor de jeugdhulp

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan