DE AFDELINGSLEIDER PRAKTIJKONDERWIJS AAN HET WOORD

‘Is er een obstakel?
Dan ruimen we dat op!’

Lees verder ↓

In het Almere College in Dronten hebben hulpverleners gewoon hun eigen werkplek. Daar waar de jongeren zijn, is ook de ondersteuning geregeld. Zo vullen onderwijs en jeugdhulp elkaar mooi aan, vindt ook Jacqueline Schoones: ‘Als je bij elkaar zit, word je samen slimmer’.

Schoones is afdelingsleider praktijkonderwijs en heeft voor de hele school (vmbo/havo/vwo) de portefeuille passend onderwijs. Vanuit die positie is zij betrokken bij de Academische Werkplaats Samen op School.

Nieuwe werkwijze
‘Al voor de oprichting van de werkplaats heeft het Almere College samen met de gemeente en zorginstellingen gekozen voor een nieuwe werkwijze waarin hulpverleners van verschillende instanties hier in de school werken’, vertelt Schoones. ‘Zo hebben we momenteel een maatschappelijk werker en een sociaal pedagogisch hulpverlener op school die de leerlingen waar nodig bijstaan. De één in dienst van zorginstelling Vitree en de ander bij de gemeente.’

Andere taak
‘Het punt is dat je vroeger tegen je grenzen aanliep’, vervolgt Schoones. ‘Dan was er iets aan de hand met een kind en daar wilde je wat aan doen, maar ja, wij zijn een school. Wij hebben een andere taak, een ander vak. Maar je wilt toch iets doen. En dan kon je een zoektocht beginnen in hulpverleningsland. Nu zit iedereen hier om de tafel met elkaar te overleggen over bepaalde leerlingen. We trekken samen op. Dat is gewoonweg winst.’

Lees verder ↓

‘Dan was er iets aan de hand met een kind en daar wilde je wat aan doen, maar ja, wij zijn een school’

‘Het vraagt op alle niveaus overleg en creatief handelen’

Creatief
Het bijzondere aan dit model is dat de hulpverleners betaald worden door de gemeente, in dienst zijn van een organisatie en werken in de school. Schoones: ‘Dat is een systeem dat we al doende met elkaar hebben ontwikkeld en waar alle betrokken organisaties achter staan. Het vraagt op alle niveaus overleg en creatief handelen. En het moet passen binnen regelgeving en financieringsstromen. Dat kan knap verwarrend zijn. Maar wij zeggen: is er een obstakel? Dan ruimen we dat op!’

Koploper
Schoones neemt deel aan het kernteam van de academische werkplaats en hoort zo ook hoe het bij andere scholen gaat. ‘Dan zie je dat wij voorloper zijn.

Wij hebben al veel ervaring opgedaan en met elkaar deze werkwijze op poten gezet. Het hangt nu niet meer af van personen. Als ik morgen vertrek, kan iemand anders zo mijn plek overnemen.’

Lees verder ↓

Community of Practice
De werkplaats Samen op School stimuleert dat scholen een Community of Practice inrichten. Een model waarin mensen met verschillende achtergronden met elkaar overleggen en van elkaar leren. Volgens Jacqueline Schoones werkt het Almere College al enige tijd op die manier. ‘Maar de mensen die hier werken, ervaren dat niet als een Community of Practice. Ze doen gewoon hun werk.’
5 vragen over de Academische Werkplaats Samen op School        

DE WERKPLAATS:
Verschillende werelden
verenigen zich

DE GEMEENTE:
‘Welke wethouder vindt
dit nu niet belangrijk?’

HET ONDERWIJS:
‘Is er een obstakel? Dan
ruimen we dat op!’

DE JEUGDHULP:
De school als werkplaats
voor de jeugdhulp

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan