5 vragen

1

Wat is de Academische Werkplaats Samen op School?

De academische werkplaats ‘Samen op School’ wil door betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en dat minder kinderen gebruik maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. Daartoe ontwikkelt de werkplaats een kennisinfrastructuur die de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs onderling verbindt. Met structurele inbreng van ouders en jongeren.

4

Waarom een roadshow?

De roadshow is een bustour langs 3 scholen, gehouden op 14 september 2017. Met deze roadshow wil de werkplaats Samen op School allerlei belanghebbenden kennis laten maken met de werkplaats en een aantal initiatieven laten zien van verschillende vormen van samenwerking tussen scholen en jeugdhulp.

2

Wat wil de werkplaats?

De werkplaats zoekt antwoorden op 2 centrale vragen:

  • Welke typen sturing en samenwerking dragen het meest bij aan de realisatie van de doelen van de transformatie van de jeugdzorg?
  • Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?

3

Wat doet de werkplaats concreet?

Vanuit de werkplaats worden 2 promotieonderzoeken en een aantal kortdurende Klein-en-Fijn projecten uitgevoerd. Daarnaast stimuleert de werkplaats zogenaamde Community’s of Practice ofwel leergemeenschappen. Hierbij spreken leerlingen, ouders en professionals uit onderwijs, jeugdhulp en de gemeente samen over de bestaande werkwijzen op hun school en over mogelijkheden om deze te verbeteren. Tot slot organiseert de werkplaats allerlei bijeenkomsten, zoals de roadshow, om kennis te delen met iedereen die daar interesse in heeft.

5

Wat gebeurde er tijdens de roadshow?

Op de 3 scholen werd uitgelegd hoe de ondersteuning van leerlingen op school is georganiseerd en op welke manier er wordt samengewerkt met de jeugdhulp. Vanuit welke visie werkt de school? Wat betekent dat concreet? Wat komt daarbij kijken? Studenten van Hogeschool Via en Windesheim presenteerden de opbrengsten van hun Klein-en-Fijn onderzoek. Al reizend in de bus vertelden ook de 2 onderzoekers over de stand van zaken van hun promotietrajecten.

Foto Olaf Kraak (Hollandse Hoogte) 

5 vragen over de Academische Werkplaats Samen op School        

DE WERKPLAATS:
Verschillende werelden
verenigen zich

DE GEMEENTE:
‘Welke wethouder vindt
dit nu niet belangrijk?’

HET ONDERWIJS:
‘Is er een obstakel? Dan
ruimen we dat op!’

DE JEUGDHULP:
De school als werkplaats
voor de jeugdhulp

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan